Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300

Autor: prof. dr hab. Janusz Szwaja, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński, prof. INP PAN Monika Tarska, prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

Opis produktu:

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300 obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego,... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300 obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację.

Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświadczenia Autorów.

W publikacji w sposób kompleksowy zestawiono poglądy wybitnych specjalistów, będących także praktykami, na kluczowe i zarazem problematyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. Komentarz przedstawia także propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problematyczne zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółki z o.o.

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania dotyczące m.in.:

  • zawarcia umowy z wykorzystaniem wzorca umowy,
  • braku konieczności zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników w przypadku zawieszenia działalności spółki,
  • obniżenia kapitału zakładowego,
  • dnia wypłaty dywidendy,
  • formy składania oświadczenia woli spółce przez jedynego wspólnika,
  • a także elementów pism i zamówień handlowych składanych w formie elektronicznej.

Książka jest doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Szczegóły

Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2014
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-255-5253-4
Liczba stron: 1028
Waga: 1280 g