Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism procesowych

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 149,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W książce Kontrola konstytucyjności prawa zostały systematycznie i wszechstronnie omówione zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne sądowej kontroli konstytucyjności prawa o bezpośredniej doniosłości dla praktyki prawniczej. Jest to pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku wydawniczym. Niniejsza publikacja stanowi... więcej ›

Więcej o książce

W książce Kontrola konstytucyjności prawa zostały systematycznie i wszechstronnie omówione zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne sądowej kontroli konstytucyjności prawa o bezpośredniej doniosłości dla praktyki prawniczej. Jest to pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku wydawniczym.

Niniejsza publikacja stanowi częściowo zmienioną, rozszerzoną i zaktualizowaną wersję opracowania „Kontrola konstytucyjności prawa: zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne”, które w 2011 r. zostało opublikowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, spotykając się wcześniej z pozytywnymi recenzjami prof. UJ dr. hab. Piotra Tulei oraz prof. dr. hab. Marka Zubika. W obecnym wydaniu staraliśmy się w jak największym stopniu uwzględnić uwagi ww. recenzentów.

Cechy charakterystyczne opracowania:

 • powiązanie zagadnień ustrojowych, proceduralnych z zagadnieniami materialnoprawnymi,
 • sposób prezentacji umożliwiający jego wykorzystanie przy rozstrzyganiu konkretnych problemów prawnych,
 • częste odwołania do orzecznictwa konstytucyjnego,
 • dążenia do możliwie wszechstronnego, a jednocześnie przystępnego opracowania omawianych zagadnień.

Książka składa się z trzech części oraz wzorów pism procesowych.

CZĘŚĆ I - zagadnienia ustrojowe

Dotyczy zagadnień ustrojowych: istoty kontroli konstytucyjności prawa, ewolucji polskiego modelu kontroli konstytucyjności, form bezpośredniego stosowania Konstytucji RP przez sądy, pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego oraz kognicji Trybunału Konstytucyjnego przy kontroli norm.

CZĘŚĆ II - zagadnienia procesowe

Prezentuje podstawowe instytucje konstytucyjnego prawa procesowego. Kolejno omówiono tu zasady postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (zasadę skargowości, dyspozycyjności, instrukcyjności, domniemania zgodności aktu normatywnego z konstytucją, jednoinstancyjności), podmiotowe aspekty postępowania (uczestników postępowania), a także szczegółowe zagadnienia postępowania zainicjowanego w trybie skarg konstytucyjnych, pytań prawnych oraz wniosków podmiotów szczególnie legitymowanych, ochronę tymczasową, typy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla praktyki prawniczej.

CZĘŚĆ III - zagadnienia materialnoprawne

Poświęcona została materialnemu prawu konstytucyjnemu. Omówiono tu konstytucyjne prawa podmiotowe zgrupowane i usystematyzowane w rozdziałach nawiązujących do tytułów i systematyki rozdziału II Konstytucji RP: „Wolności i prawa osobiste”, „Wolności i prawa polityczne”, „Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”, „Środki ochrony wolności i praw”. W powyższych rozdziałach omówiono także te prawa podstawowe, które nie zostały bezpośrednio przyporządkowane przez ustawodawcę do rozdziału II Konstytucji RP, lecz w orzecznictwie są kwalifikowane jako prawa podstawowe chronione skargą konstytucyjną. W tej części książki omówiono także najistotniejsze dla praktyki normy przedmiotowego prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono zasady demokratycznego państwa prawnego, na czele z zasadą rzetelnej legislacji i zasadą zaufania, a także istotne derywaty tych zasad (zasady II i III stopnia), w tym zasadę określoności przepisów prawnych, zasadę ochrony praw nabytych i zasadę nieretroakcji. Syntetycznie omówiono także zasadę równości i proporcjonalności.

CZĘŚĆ IV - wzory pism procesowych

Zawiera przykładowe wzory skargi konstytucyjnej, pytania prawnego oraz wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP.

Książka adresowana jest głównie do:

 • Sędziów
 • Pełnomocników procesowych
 • Szerokiego kręgu prawników praktyków i teoretyków prawa

Szczegóły

Seria: Metodyki Becka
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-255-4534-5
Liczba stron: 480
Waga: 732 g