LETNIA WYPRZEDAŻ ›› Ponad 100 tytułów do 30% taniej! Sprawdź szczegóły

x


  
  
  


  
  

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6

25% taniej
Promocyjna cena
do 31.07.2017 25% taniej
 • 261,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
  do 2017-07-31
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6 jest dopełnieniem zagadnień części ogólnej prawa zobowiązań podjętej w tomie 5. Aktualny stan prawny: Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo. Omówiono tu aktualny stan prawny, ale też odniesiono się do jego kształtowania w historycznym rozwoju... więcej ›

Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Pakiety z tym produktem
Więcej o książce

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6 jest dopełnieniem zagadnień części ogólnej prawa zobowiązań podjętej w tomie 5.

Aktualny stan prawny: Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo. Omówiono tu aktualny stan prawny, ale też odniesiono się do jego kształtowania w historycznym rozwoju opisywanych instytucji.

Cechy publikacji:

 • kompleksowe omówienie zagadnień prawa zobowiązań, które w poprzednim wydaniu ujęte były w dwóch osobnych pozycjach (w tomie oraz wydanym później suplemencie),
 • omówienie obok prawa krajowego także regulacji unijnych oraz odniesienie się do rozwiązań przyjętych w innych krajach,
 • przedstawienie propozycji możliwych rozwiązań legislacyjnych na przyszłość.

Książka omawia następujące kwestie:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza (pojęcie i rodzaje szkody, związek przyczynowy, naprawienie szkody, ustalenie wysokości odszkodowania),
 • bezpodstawne wzbogacenie (jako źródło zobowiązania, brak podstawy wzbogacenia, stan wzbogacenia, roszczenie o zwrot, wygaśnięcie obowiązku zwrotu),
 • czyny niedozwolone (m.in. odpowiedzialność za własne czyny, odpowiedzialność za cudze czyny: wykonawcę powierzonej czynności, małoletniego, niepoczytalnego, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, przedmioty wyrzucone z pomieszczenia),
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej (m.in. rodzaje odpowiedzialności: za wydanie niezgodnego z prawem aktu normatywnego, za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją),
 • odpowiedzialność za produkt (źródła prawa międzynarodowego i unijnego, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, rękojmia, gwarancja, zbieg podstaw odpowiedzialności),
 • wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (wykonanie zobowiązań przez spełnienie świadczenia, niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenia o spełnienie świadczenia),
 • klauzula rebus sic stantibus (w Kodeksie zobowiązań, w Kodeksie cywilnym do 30.9.1990 r., po 30.9.1990 r., według Zasad Europejskiego Prawa Umów),
 • przelew wierzytelności (przedmiot, umowa, skutki, szczególne przypadki: w celu inkasa, w celu zabezpieczenia, w miejsce wykonania, w celu zapłaty, faktoring),
 • przejęcie długu (długi podlegające zwalniającemu przejęciu, umowa przejęcia długu, skutki prawne przejęcia, przejęcie długu przyszłego, w zobowiązaniach solidarnych, długu związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa, kumulatywne przystąpienie do długu),
 • wygaśnięcie zobowiązań (datio in solutum, potrącenie, odnowienie, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zwolnienie z długu),
 • skarga pauliańska (konstrukcja, przesłanki: obiektywna i subiektywne, sankcja czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, porównanie z innymi instytucjami).

Uznane grono autorów: Prezentowany tom pod redakcją prof. UAM dr hab. Adama Olejniczaka jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona autorów – cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

 • Praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów
 • Teoretyków prawa
 • Aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę

Szczegóły

Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2014
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-5868-0
Liczba stron: 1732
Waga: 2120 g