Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 101,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 119,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do:... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do:

 • następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny,
 • działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • ustalania na rzecz wierzyciela praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • wysokości i okresu pobierania świadczeń,
 • wypłaty oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
 • regresowego dochodzenia należności od dłużnika alimentacyjnego,
 • ulg przyznawanych osobie uprawnionej oraz dłużnikowi alimentacyjnemu.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu, a także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650). Zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r. i dotyczą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które przysługują cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej jeżeli cudzoziemiec:

 • zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
 • zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
 • wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorzy – Aneta Brzeźna oraz Aneta Korcz-Maciejko – łącząc swoje doświadczenie praktyczne oraz prace naukową w bardzo przystępny sposób wyjaśniają jak pomóc osobom uprawnionym do alimentów. Dzięki temu komentarz łączy w sobie praktyczne oraz teoretyczne podejście do tematu.

Komentarz przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z tą trudną problematyką. Będzie on użyteczny także dla prawników: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemem alimentów.

Szczegóły

Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2014
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-6371-4
Liczba stron: 234
Oprawa: Miękka
Waga: 234 g