Jednostki pomocy społecznej. Rachunkowość, sprawozdawczość, dotacje, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 111,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Ewa Pawka-Nowak

Opis produktu:

W niniejszej publikacji przybliżono szereg zagadnień związanych z jednostkami pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w pod koniec 2013 r. i w 2014 r., tj.: zmiany w sprawozdawczości z operacji finansowych - zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

W niniejszej publikacji przybliżono szereg zagadnień związanych z jednostkami pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w pod koniec 2013 r. i w 2014 r., tj.:

 • zmiany w sprawozdawczości z operacji finansowych - zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, obowiązujące dla sprawozdań z 4 kwartał 2013 r.  
 • zmiany przepisów dotyczących świadczeń opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych - zmiana ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - weszła w życie 15.5.2014 r. W publikacji omówiono poszczególne rodzaje świadczeń oraz w przypadku świadczenia dla opiekunów, przedstawiono procedurę postępowania.

Kierownictwo, w tym główny księgowy w jednostkach pomocy społecznej powinni posiadać wiedzę o tym dlaczego i z jakich źródeł pochodzą środki publiczne, będące w ich dyspozycji i dlatego powstał rozdział o dotacjach wydatkowanych przez jednostki pomocy społecznej na finansowanie zadań własnych i zleconych. Sposób wydatkowania środków z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia został przedstawiony na przykładzie sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedstawiono  również procedury postępowania przy przyznawaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z przytoczeniem szeregu wzorów dokumentów.

Dwa ostatnie rozdziały książki zostały poświęcone placówkom wsparcia dziennego, placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz organizacji pieczy zastępczej uregulowanej w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Różnorodność zaprezentowanych tematów, ma na celu pomóc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi stykają się pracownicy jednostek pomocy społecznej przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

OPIS KSIĄŻKI:

1. rozdział – Rachunkowość

W tym rozdziale opisano zasady rachunkowości i ewidencji, ustalanie wyniku finansowego jps oraz źródła zmniejszenia i zwiększenia funduszu jednostek budżetowych.

2. rozdział – Sprawozdawczość

W tym rozdziale klienci otrzymają przykład sporządzonego sprawozdania finansowego za 2014 r. Opisano także  sporządzanie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych (zgodnie ze zmianami rozporządzenia z 25.10. 2013 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).

Ponadto w rozdziale charakterystyki:

 • Sprawozdania rzeczowo-finansowego ze świadczeń rodzinnych
 • Sprawozdania rzeczowo-finansowego z zadania wynikającego z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. rozdział – Dotacje

W rozdziale 3 przybliżono i opisano dotacje na zadania własne i zadania zlecone w jednostkach pomocy społecznej.

4. rozdział – Nieprawidłowości skutkujące łamaniem dyscypliny finansów publicznych

W rozdziale opisano zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz podano przykłady nieprawidłowości (z praktyki) stwierdzone podczas kontroli.

5. rozdział – Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale opisano warunki przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, procedury wzruszania ostatecznej decyzji administracyjnej, procedury dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń i postępowania względem dłużnika alimentacyjnego. Dodatkowo zamieściliśmy niezbędne formularze.

6. rozdział – Świadczenia opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekunów

W rozdziale opisano: wymagane dokumenty,  trudności i warunki nabycia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i opiekuńczego oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto opisano procedurę postępowania przy udzielaniu zasiłku dla opiekunów w kontekście zmiany ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która  weszła w życie 15.5.2014 r.  Dodatkowo zamieściliśmy niezbędne formularze.

7. rozdział – Placówki wsparcia dziennego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale opisano jak powinna wyglądać organizacji placówki wsparcia dziennego _ godziny pracy, harmonogram zajęć, kadra, warunki, dokumentacja.

Ponadto opisano organizację i standardy panujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pobyt dziecka w placówce, kwalifikacje kadry, finansowanie, nadzór.

Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania: 2014
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-6490-2
Liczba stron: 484
Waga: 764 g