Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 152,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Niniejsza praktyczna publikacja dotyczy dowodów i postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym. Książka zawiera w I CZĘŚCI praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego oraz odpowiednio przyporządkowane do każdego z tematów orzecznictwo, które obrazuje... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Niniejsza praktyczna publikacja dotyczy dowodów i postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym.

Książka zawiera w I CZĘŚCI praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego oraz odpowiednio przyporządkowane do każdego z tematów orzecznictwo, które obrazuje funkcjonowanie prawa dowodowego w praktyce; w II CZĘŚĆI Wzory pism procesowych i sądowych związanych z postępowaniem dowodowym.

Publikacja przede wszystkim umożliwia przygotowanie się pełnomocników stron jak i samych stron do skutecznego przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie cywilne. Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu cywilnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury cywilnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej. Prawidłowe postępowanie dowodowe uwarunkowane jest przede wszystkim wszechstronnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy dotyczących zarówno strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dowodowego przyczynia się do trafnego rozstrzygnięcia sprawy, do zaoszczędzania czasu, obniżenia kosztów postępowania, a w razie zaskarżenia orzeczenia – umożliwia sądowi drugiej instancji wydanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.

Publikacja uwzględnia szczególnie zmiany obowiązujące od 3.5.2012 r. dotyczące także postępowania dowodowego oraz zmiany z 10.5.2014 r. dotyczące treści pisma procesowego, a także najnowsze orzecznictwo dotyczące prezentowanego tematu.

CZĘŚĆ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z PRZEGLĄDEM ORZECZNICTWA

W Rozdziale 1 autorzy skomentowali: metodologiczne podstawy teorii dowodów:

 • pojęcie dowodu,
 • podział dowodów,
 • funkcje i cele domniemań prawnych oraz domniemań faktycznych.

W Rozdziale 2 przedstawione zostały zasady dotyczące postępowania dowodowego;

 • zasada swobodnej oceny dowodów,
 • zasada równości stron,
 • zasada dyspozycyjności,
 • zasada kontradyktoryjności,
 • zasada jawności,
 • zasada ustności i pisemności,
 • zasada koncentracji materiału procesowego,

Rozdział 3 dotyczy ciężaru dowodu i jego znaczenia dla praktycznej strony postępowania dowodowego.

Rozdział 4 zawiera szczegółowe, praktyczne omówienie procesowych zagadnień związanych ze zgłaszaniem wniosków dowodowych takich jak:

 • przedstawienie i dopuszczenie dowodu,
 • wniosek dowodowy,
 • dopuszczenie dowodu na wniosek,
 • dopuszczenie dowodu z urzędu,
 • roztrząsanie wyników postępowania dowodowego,
 • postępowanie dowodowe przed SN.

W tym rozdziale Autorzy szczegółowo omówili także postępowanie dowodowe przed sądem I i II instancji oraz w postępowaniu nieprocesowym. Skomentowane także zostało postępowanie dowodowe, nie tylko w postępowaniu rozpoznawczym, ale i zabezpieczającym, egzekucyjnym, mediacyjnym i arbitrażowym.

W kolejnych Rozdziałach (5-10) w praktyczny sposób autorzy przedstawili dowody:

 • z dokumentu,
 • z zeznań świadków,
 • z opinii biegłego,
 • z oględzin,
 • z przesłuchania stron
 • inne środki dowodowe, np. z fotografii, filmu, płyt lub innych nośników utrwalających obraz lub dźwięk.

W Rozdziale 11 została przedstawiona problematyka zabezpieczenia dowodów.

W Rozdziale 12 skomentowano zagadnienia poświęcone współpracy Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania dowodów.

CZEŚĆ II. WZORY CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I PISM PROCESOWYCH zawiera przykładowe wzory dotyczące m.in.:

 • należności świadka
 • wynagrodzenia biegłego
 • usprawiedliwienia niestawiennictwa świadka
 • skazania świadka na grzywnę
 • skazania biegłego na grzywnę
 • dowodu z zeznań świadków przeprowadzanego na odległość
 • dowodu z filmu
 • dowodu z oględzin nieruchomości z wyznaczonym sędzią
 • przesłuchania stron – z ograniczeniem do przesłuchania jednej strony
 • dowodu z dokumentu urzędowego
 • dowodu z opinii instytutu przy obawie rychłej śmierci
 • wyłączenia biegłego
 • wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i oddalenia wniosku
 • sygnalizacji faktu znanego sądowi z urzędu
 • oznaczenia terminu przeprowadzenia dowodu
 • wniosku o zabezpieczenie dowodu z zeznań świadka.

Autorami publikacji są wybitni przedstawiciele zawodów prawniczych: profesorowie prawa, wykładowcy, a także praktycy zajmujący w swojej karierze stanowiska sędziów oraz radcowie prawni.

Prezentowana książka:

 • radcom i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym przed sądem cywilnym,
 • aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem
 • aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,
 • zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Recenzja książki:

Zasada kontradyktoryjności obowiązująca w polskim procesie cywilnym oznacza, że ciężar udowodnienia faktów spoczywa całkowicie na stronach, które wywodzą z danego faktu skutek prawny. Sąd nie będzie zatem za nas niczego robił i nie będzie przeprowadzał postępowania dowodowego dla wykazania, jak naprawdę wyglądała sprawa, której dotyczy spór. Udział w rozprawie wymaga doskonałej znajomości przepisów procedury cywilnej, ponieważ wszystkie uchybienia Sądu w tym zakresie ulegają zatarciu jeżeli nie zostaną zgłoszone do protokołu. Skuteczne wniesienie środka odwoławczego wymaga natomiast wykazania naruszenia przez Sąd konkretnych przepisów i nie może się sprowadzać do zwykłej polemiki z rozstrzygnięciem. Pozornie nieistotny błąd może pozbawić nas szansy na wygraną. Wszystkie terminy powinny być bezwzględnie przestrzegane, a wszelkie fakty i dowody co do zasady muszą zostać przedstawione Sądowi już w pierwszym piśmie procesowym, pod rygorem ich późniejszego pominięcia.

Książka "Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych" pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Łukasza Błaszczaka i dr hab. Krystiana Markiewicza, pokazuje jak skutecznie należy zgłaszać wnioski dowodowe w toku postępowania cywilnego, aby wykazać okoliczności, które pozwolą nam wygrać sprawę.

Bartosz

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 30 października 2014 r. do 30 października 2015 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-255-6541-1
Liczba stron: 1070
Oprawa: Miękka
Waga: 998 g