Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości.

Redakcja: Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny, Szymon Żółciński

Autor: Rafał Brodecki, Błażej Czajkowski, Piotr Gadzinowski, Krzysztof Janko, Katarzyna Kaim-Mierzwicka, Aleksandra Kosonowska, Łukasz Kościjańczuk, Wojciech Kwiatkowski, Marzena Lau, Monika Lewandowska, Przemysław Loranc, Bogusława Mazurek, Łukasz Pupek, Grzegorz Rebkowiec, Anna Zaleska, Magdalena Zawadzka, Katarzyna Żółcińska

Opis produktu:

Publikacja stanowi podręcznik opisujący w sposób zwięzły zasady i możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Pozycja ta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców i samorządów rozważających realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, jak i do instytucji finansujących... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Publikacja stanowi podręcznik opisujący w sposób zwięzły zasady i możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Pozycja ta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców i samorządów rozważających realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, jak i do instytucji finansujących (banków, inwestorów prywatnych, funduszy inwestycyjnych). Ponadto, może ona służyć jako źródło wiedzy dla studentów oraz pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych.

W publikacji omówiono aspekty prawno-organizacyjne systemu wdrażania nowych funduszy UE, w tym najbardziej aktualne uregulowania prawne (zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym). Poruszono problematykę występowania pomocy publicznej oraz scharakteryzowano najbardziej interesujące rodzaje pomocy (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna na B+R+I, pomoc horyzontalna na energetykę i środowisko). Pozycja ta zawiera również omówienie kierunków wsparcia z Funduszy UE w nowych programach. Dodatkowo, poruszono prawno-podatkowe aspekty wykorzystania środków Funduszy UE w finansowaniu działalności samorządów i przedsiębiorców.

Publikacja bazuje na prawie 10-cio letnim doświadczeniu firmy Crido Taxand w realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (pozyskane ponad 3,5 mld zł dofinansowania) – zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk i zrealizowanych oraz rozliczonych projektów.

RECENZJE:

Zawartość merytoryczna tego opracowania sprawia, że powinno znaleźć się na liście lektur obowiązkowych ludzi biznesu, samorządów lokalnych, administracji publicznej oraz świata akademickiego w Polsce. Autorzy zaprezentowali wszystkie najważniejsze narzędzia wsparcia dostępne w ramach funduszy unijnych na potrzeby przedsiębiorstw działających w Polsce w latach 2014-2020.
To podręcznik, który będzie pomocny w planowaniu biznesu i stanie się inspiracją do myślenia o ekspansji w innych regionach Polski oraz na rynkach zagranicznych.

Ten materiał inspiruje do współpracy i wyobrażania sobie wspólnych sukcesów w przyszłości w przedsiębiorstwach już niekonkurujących ze sobą, ale współpracujących ze sobą i otwartych na społeczności lokalne. Właśnie na tym polegać ma  "smart growth" (tłum. inteligentny rozwój), który będzie utrwalał trudne do pokonania przewagi konkurencyjne poszczególnych: rynków, sektorów, produktów oraz unikalnych umiejętności ludzkich.

Anna Polak-Kocińska, wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Środki unijne, które pozyskaliśmy we współpracy z firmą Crido Taxand w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 stanowiły istotny czynnik wspomagający rozwój naszej grupy kapitałowej. SMT SA w szerokim zakresie inwestuje w działalność B+R, która pozwala nam na rozwijanie nowych produktów i usług, skuteczne konkurowanie w branży IT oraz efektywne kreowanie rynkowych trendów.

Jeden z realizowanych przez nas projektów wykorzystuje dofinansowanie ze środków Poddziałania 4.5.2 PO IG. Projekt polega na stworzeniu wysokospecjalistycznego centrum B+R w Białymstoku, odpowiedzialnego za rozwój produktów i usług w obszarze algorytmiki, technologii związanych z Internetem, projektowania, rozwijania, instalowania i utrzymywania oprogramowania, projektowania i rozwoju naukowych baz danych oraz rozwoju narzędzi związanych z oprogramowaniem w wyspecjalizowanych obszarach informatyki (w tym w szczególności w obszarze telematyki). Działalność B+R centrum umożliwia opracowywanie innowacyjnych rozwiązań IT, co pozwala na realizację najbardziej zaawansowanych projektów zlecanych przez naszych klientów. Również w pozostałych oddziałach naszej Grupy (m.in. Wrocław i Warszawa) prowadzimy skuteczną działalność B+R, do rozwoju której przyczyniają się pozyskiwane środki publiczne na działalność innowacyjną.

Sądzimy, że nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 stworzy nam dalsze możliwości rozwoju. Publikacja opracowana przez ekspertów Crido Taxand stanowi przydatne źródło wiedzy w poszukiwaniu możliwości współfinansowania i w sposób przystępny prezentuje istotne zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej w najbliższych latach.

Szymon Pura, Wiceprezes Zarządu SMT S.A.

W rozwoju naszej firmy środki unijne, które otrzymaliśmy w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 to kamień milowy. Dzięki dofinansowaniu naszej inwestycji kwotą 40 mln PLN dokonaliśmy skoku technologicznego i w krótkim czasie byliśmy gotowi brać udział w przetargach, które wcześniej były poza naszym zasięgiem. Można powiedzieć, że fundusze unijne spowodowały, że PESA wjechała na nowe tory, z nowej jakości produktami. Parę lat po realizacji projektu w ramach Działania 4.4 PO IG 2007-2013 stoimy przed nowymi, większymi wyzwaniami. W szerszym niż wcześniej zakresie, podejmujemy ryzyko prac rozwojowych i coraz więcej środków inwestujemy w działalność B+R. Obecnie pracujemy nad prototypem nowego składu dalekobieżnego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Projekt ten także otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.4 PO IG 2007-2013. Wierzymy, że wykorzystanie doświadczenia osób posiadających zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą pomocy publicznej oraz stopniowe rozszerzanie własnych kompetencji w tym zakresie umożliwi nam skorzystanie z funduszy unijnych także w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Publikacja w sposób przystępny i zrozumiały przedstawia zagadnienia dotyczące pomocy publicznej i jest przydatnym źródłem wiedzy w poszukiwaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorstw.

Tomasz Zaboklicki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

PESA Bydgoszcz S.A.

Każdy, kto starał się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć ze środków unijnych wie, jak trudno znaleźć się w gąszczu możliwości, przepisów i ograniczeń, ile wysiłku trzeba włożyć w przygotowanie dobrego wniosku. Publikacja, którą Państwo macie właśnie przed sobą, może być w pokonywaniu tych problemów bardzo pomocna. A możliwości czekające polskich przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 są naprawdę ogromne.  Przedsiębiorcy staną przed szansą dokonania skoku jakościowego w zakresie innowacyjności i konkurencyjności. Mogą to uczynić efektywnie we współpracy ze środowiskiem naukowym, z wynalazcami i innowatorami.  W mojej ocenie informacje i wskazówki zawarte w tej publikacji przyczynia się do tworzenia warunków efektywnej współpracy nauki z biznesem, co oprócz obopólnych korzyści w postaci transferu wiedzy pozwoli lepiej wykorzystać potencjał innowacyjny, drzemiący w polskiej gospodarce.

Prof. Adam Hamrol, rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2005-2012, obecnie  Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Szczegóły

Seria: Zarządzanie
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-255-6673-9
Liczba stron: 298
Waga: 491 g