Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia adwokatom, radcom... więcej ›

Więcej o książce

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym oraz wzory pism procesowych, a także dostęp do aktów prawnych. Zapewnia ona fachowe przygotowanie się do sporządzania środków zaskarżenia adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim i radcowskim oraz sędziom i prokuratorom.

Książka obejmuje praktyczny komentarz do:

 • zagadnień związanych z miejscem zażalenia wśród środków zaskarżenia (klasyfikacja, system zaskarżenia, istota zażalenia),
 • przesłanek dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym (m.in. kwestia legitymacji, zażalenia od orzeczeń sądu I instancji, zażalenie poziome, zażalenie kierowane do SN),
 • wymagania formalne zażalenia oraz termin do jego wniesienia (forma zażalenia, szczególne wymagania formalne, braki formalne i ich sanacja),
 • zażalenia w postępowaniu odrębnym (w sprawach z zakresu: ochrony konkurencji, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty, transportu kolejowego),
 • zagadnień dopuszczalności zażalenia w postępowaniu nieprocesowym oraz w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (zażalenie na:
  1. odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie;
  2. na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu na rozprawę osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  3. postępowanie w przedmiocie ustanowienia lub odwołania doradcy tymczasowego;
  4. postanowienie zarządzające oddanie osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym;
  5. postanowienie w przedmiocie zaniechania doręczenia pisma, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  6. ustanowienie kuratora dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  7. postanowienie w przedmiocie określenia sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposobionym;
  8. postanowienie w przedmiocie wykonywania kontaktów z dzieckiem;
  9. postanowienie o wniesienie sumy nakazanej do zapłaty w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem;
  10. postanowienie w przedmiocie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem;
  11. postanowienie w przedmiocie pozbawienia współwłaściciela lub użytkownika używania rzeczy;
  12. postanowienie w sprawie zabezpieczenia spadku;
  13. postanowienie w przedmiocie złożenia testamentu;
  14. postanowienie w przedmiocie ustanowienia dozorcy;
  15. postanowienie w przedmiocie odtworzenia lub niemożności odtworzenia akt;
  16. postanowienie w przedmiocie ponownego wszczęcia sprawy oraz podjęcia postanowienia z uwzględnieniem akt pozostałych i odtworzonych),
 • zażalenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym na:
  1. postanowienie sądu o odrzucenie skargi na czynności komornika;
  2. postanowienie sądu w przedmiocie skargi na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną;
  3. postanowienie sądu w przedmiocie kosztów egzekucji;
  4. postanowienie sądu w przedmiocie rozpoznania skargi na postanowienie referendarza sądowego co do organu, który ma prowadzić egzekucję w wypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej;
  5. postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności;
  6. postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
  7. postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
  8. w przedmiocie wydania zaświadczenia ETE;
  9. w przedmiocie stwierdzenia wykonalności ETE;
  10. postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
  11. postanowienie sądu w przedmiocie wydania zabezpieczenia;
  12. postanowienie ograniczające na wniosek dłużnika wykonania tytułu wykonawczego do środków zabezpieczających;
  13. postanowienie o ograniczeniu egzekucji;
  14. postanowienie określające kwotę na zabezpieczenie bieżących potrzeb;
  15. postanowienie sądu w przedmiocie zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego;
  16. postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji;
  17. postanowienie sądu w przedmiocie wydania pieniędzy wierzycielowi;
  18. postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy;
  19. postanowienie sądu w przedmiocie nieudzielenia przybicia;
  20. postanowienie sądu w przedmiocie ściągnięcia od nabywcy należności;
  21. postanowienie sądu ustanawiające kuratora lub zarządcę w egzekucji z innych wierzytelności;
  22. postanowienie sądu w przedmiocie wyjawienia majątku;
  23. postanowienie sądu w przedmiocie skazania na grzywnę lub areszt dłużnika;
  24. postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządcy;
  25. postanowienie sądu w przedmiocie wystawienia na licytację wydzielonej części zajętej nieruchomości;
  26. postanowienie sądu w przedmiocie następstw utraty rękojmi przez nabywcę;
  27. postanowienie sądu co do przybicia;
  28. postanowienie sądu co do przysądzenia własności;
  29. postanowienie sądu o przysądzeniu własności w egzekucji uproszczonej;
  30. postanowienie sądu w przedmiocie planu podziału;
  31. postanowienie sądu zobowiązujące nabywcę do uzupełnienia ceny;
  32. postanowienie sądu w przedmiocie postanowień ściśle określonych w art. 1055 KPC;
  33. postanowienie sądu w przedmiocie wyłączenia od zajęcia rzeczy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne;
  34. postanowienie w przedmiocie wszczęcia egzekucji przez zarząd przymusowy;
  35. postanowienie sądu w przedmiocie sprzedaży przez zarządcę składników majątku wchodzących w skład zarządzanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
  36. postanowienie sądu w przedmiocie wszczęcia egzekucji ze składników mienia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem przymusowym;
  37. postanowienie sądu w przedmiocie prowadzenia egzekucji przy zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej),
 • zażalenia w postępowaniu z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
 • zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej,
 • zażalenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • postępowania przed sądem I instancji po wniesieniu zażalenia (sądem a quo) [postępowanie wstępne; wpływ skutecznie wniesionego zażalenia na bieg postępowania przed sądem I instancji oraz wykonalność postanowienia; rozpoznanie zażalenia przez sąd a quo (autoremedura); odpowiedź na zażalenie],
 • postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji (sądem ad quem) (ponowienie postępowania wstępnego; rozpoznanie zażalenia; rozstrzyganie zażalenia).

Książka zawiera zbiór najważniejszych i najpopularniejszych wzorów pism procesowych z prezentowanego zakresu w tym m.in.:

 • zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 • zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych,
 • zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia,
 • zażalenie na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów procesu zawarte w wyroku,
 • zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego,
 • zażalenie poziome dotyczące skazania świadka na grzywnę,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej,
 • zażalenia na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie,
 • zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi na czynności komornika,
 • zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia,
 • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zażalenie na koszty przyznane w nakazie zapłaty,
 • zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-255-6886-3
Liczba stron: 470
Oprawa: Miękka
Waga: 580 g