Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą uzyskując pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu uzyskanego z działalności określonej w... więcej ›

Więcej o książce

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą uzyskując pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu uzyskanego z działalności określonej w uzyskanym zezwoleniu. Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów przez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne i podatkowe to publikacja, w której szczegółowo omówiono przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym.

Publikacja uwzględnia aktualny stan sprawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2856, Sejm VII kadencji), która dotyczy m.in.: wprowadzenia regulacji dotyczącej zwrotu pomocy publicznej; określenia przesłanki złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia oraz wprowadzenia możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy.

Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką specjalnych stref ekonomicznych oraz funkcjonowaniem w nich przedsiębiorstw. Książka stanowi swego rodzaju zbiór praktycznych zagadnień prawno-podatkowych.

Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą:

I. Pozyskania, utraty, sukcesji i możliwości zmiany treści zezwoleń strefowych:

 • procedura uzyskania zezwolenia strefowego oraz przesłanki jego utraty,
 • zasady sukcesji zezwolenia oraz możliwości jego zmiany.

II. Wykładni treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE:

 • różny sposób wykładni treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE przez organy administracji publicznej oraz organy podatkowe,
 • rozbieżności interpretacyjne.

III. Wydzielenia działalności strefowej, rozliczeń zakładowych, działalności pomocniczej:

 • wewnętrzne rozliczenie podmiotu strefowego,
 • wydzielenie działalności strefowej,
 • sposób prowadzenia rozliczeń międzyzakładowych,
 • działalność pomocnicza.

IV. Dyskontowania poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz wielkości pomocy:

 • istota i zasady dyskontowania.

V. Środków trwałych:

 • sposób kwalifikacji wydatków inwestycyjnych,
 • metody amortyzacji środków trwałych,
 • możliwości zbycia/likwidacji majątku,
 • możliwość przemieszczenia środków trwałych do innych inwestycji w tej samej lub innej strefie.

VI. Konsekwencji podatkowych korzystania z usług podwykonawców w ramach działalności strefowej.

VII. Ujęcia przychodów i kosztów finansowych w rozliczeniach strefowych:

 • podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów finansowych związanych m.in. z rozliczaniem różnic kursowych, prowadzeniem rachunków bankowych, zawieraniem oraz realizowaniem kontraktów terminowych, rozliczaniem umów poręczenia oraz gwarancji,
 • zasady optymalnego rozliczenia.

VIII. Prawnopodatkowych aspektów gospodarki odpadami w SSE:

 • zasady gospodarowania odpadami,
 • możliwości rozliczania sprzedaży odpadów zarówno w działalności strefowej, jak i poza strefowej.

IX. Możliwości rozliczenia straty z działalności strefowej.

X. Cen transferowych w SSE:

 • sposoby wyceny przepływów międzyzakładowych,
 • dokumentowanie transakcji w ramach grupy kapitałowej.

XI. Opodatkowania zysków przez udziałowca zagranicznego:

 • podatek u źródła,
 • wpływ zwolnienia z opodatkowania dochodów w Polsce na zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania w państwie rezydencji udziałowca.

XII. Dotacji na badania i rozwój dla przedsiębiorców strefowych:

 • poza strefowe źródła pomocy publicznej przeznaczonej na działalność badawczo-rozwojową.

Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu, interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe oraz przykładom i kazusom, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Będzie ona przydatna przede wszystkim praktykom – doradcom podatkowym, urzędnikom, księgowym, ekonomistom oraz radcom prawnym i ekspertom ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Publikacja będzie stanowiła także nieoceniona pomoc dla osób, które prowadzą działalność gospodarcza.

Szczegóły

Seria: Podatki w praktyce
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-255-7186-3
Liczba stron: 310
Oprawa: Miękka
Waga: 398 g