RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 126,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Autor: Anna Haak-Trzuskawska, prof. USz dr hab Henryk Haak

Opis produktu:

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony nieletnich. Podstawowym celem tej ustawy jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do... więcej ›

Więcej o książce

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382), który stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony nieletnich.

Podstawowym celem tej ustawy jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia tym nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego. Ustawa zwraca też uwagę na umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa.

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień m.in.:

 • podstaw postępowania, dobra nieletniego, postępowania mediacyjnego, demoralizacji nieletniego;
 • środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich (kategorie i katalog środków, kary pieniężne, wymierzanie kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, umieszczenie w zakładzie leczniczym);
 • postępowania przed sądem
  • sąd rodzinny, właściwość miejscowa i ogólna, prawo do obrony, wszczęcie postępowania, ściganie na wniosek, wywiad środowiskowy, obserwacja, opinia psychiatryczna, schronisko dla nieletnich, strony postępowania, koszty postępowania,
  • przebieg postępowania (czynności, ustanowienie obrońcy, postępowanie dowodowe, przesłuchanie i zatrzymanie nieletniego, umieszczenie nieletniego w policyjnej izbie dziecka, przebieg rozprawy),
  • postępowanie odwoławcze (właściwość i skład sądu, zaskarżenie orzeczenia, udział nieletniego w rozprawie);
 • postępowanie wykonawcze
  • wszczęcie postępowania, praktyki religijne, właściwość, wnioski i zażalenia, zmiana nagannych zachowań i postaw, odroczenie i przerwa w stosowaniu środków wychowawczych, nadzór sędziego rodzinnego,
  • środki wychowawcze i lecznicze (zawiadomienie sądu, nadzór i zasady pobytu w policyjnych izbach dziecka, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne i kuratorskie),
  • -środek poprawczy (rodzaj zakładu, warunkowe zwolnienie, okres próby, umieszczenie nieletniego poza zakładem, popełnienie czynu karalnego przez nieletniego, kara pozbawienia i ograniczenia wolności),
  • użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych (zasady przyznawania nagród, zastosowanie środka dyscyplinarnego, katalog środków),
  • zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich (warunki dopuszczalności zatrudnienia, formy praktyki zawodowej, wynagrodzenie, wypadek przy pracy, choroba zawodowa).

Komentarz zawiera również omówienie rozgraniczenia postępowania w sprawach nieletnich od innych postępowań sądowych (rozgraniczenie postępowania w sprawach nieletnich od postępowania karnego i od postępowania o ograniczenie rodzicom nieletnich władzy rodzicielskiej nad nimi na podstawie art. 109 KRO a także postępowania o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej na przymusowe leczenie i rehabilitację).

Ze względu na praktyczny wymiar komentarza, Autorzy przedstawiają także najważniejsze poglądy doktryny oraz odwołują się do licznego orzecznictwa. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz adresowany jest w szczególności do adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, kuratorów sądowych, pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich a także młodzieżowych ośrodków wychowawczych, pracowników oświaty, policjantów a także studentów.

Szczegóły

Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-255-7442-0
Liczba stron: 412
Oprawa: Miękka
Waga: 394 g