Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730–1088

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 269,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730–1088 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.: zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730–1088 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.:

 • zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków zabezpieczenia,
 • przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego (organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności, tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności, zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych, wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych, zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych, wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania, ograniczenia egzekucji oraz powództwa przeciwegzekucyjne),
 • egzekucji świadczeń pieniężnych (egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości, uproszczona egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich oraz podział sumy uzyskanej z egzekucji),
 • przepisów szczególnych o egzekucji (egzekucja świadczeń niepieniężnych, przepisy szczególne o egzekucji z udziałem skarbu państwa oraz przedsiębiorców, egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych).

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany do KPC, wprowadzone m.in. przez:

 • ustawę z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), która dotyczy ograniczenia osobistej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, która wchodzi w życie 18.10.2015 r.,
 • ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która dotyczy wprowadzenia podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną, która wchodzi z życie 18.11.2015 r.,
 • ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3524), która dotyczy braku możliwości możliwości wyłączenia spod egzekucji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o których mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z 20.4.2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, która wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia,
 • ustawę z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 3104), która dotyczy rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie ono zgodne z dobrem dziecka, sąd mając na względzie jego dobro powinien rozważyć pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej, która wchodzi z życie 30 dni od dnia ogłoszenia,
 • ustawę z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która dotyczy wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji, która wchodzi w życie 1.1.2016 r.,
 • ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2678), która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych, która wchodzi w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZMIANA SKŁADU AUTORSKIEGO

Zmieniony został skład autorski – Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy – sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, sędziowie sądu okręgowego i rejonowego, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, a także wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem.

PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa do 30 sierpnia 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu cywilnego
 • Prawa restrukturyzacyjnego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2015
Wydanie: 6
ISBN: 978-83-255-6955-6
Liczba stron: 1044
Oprawa: Twarda
Waga: 1800 g