Bestseller

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 261,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9 został poświęcony zagadnieniom prawa umów – umowom nienazwanym. Ze względu na rozwój gospodarczy, jego umiędzynarodowienie stale tworzone są w obrocie nowe umowy, które nie odpowiadają przesłankom zawartym w regulacji ustawowej umów nazwanych i funkcjonują w obrocie... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9 został poświęcony zagadnieniom prawa umów – umowom nienazwanym. Ze względu na rozwój gospodarczy, jego umiędzynarodowienie stale tworzone są w obrocie nowe umowy, które nie odpowiadają przesłankom zawartym w regulacji ustawowej umów nazwanych i funkcjonują w obrocie jako umowy nienazwane.

Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej zawiera omówienie takich zagadnień jak: zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych, umowy nazwane – przesłanki wyodrębnienia, a także umowy nienazwane – istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce (m.in. cechy, przesłanki i rodzaje).

Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) zawiera szczegółowe omówienie dotyczące takich kwestii jak:

 • pozakodeksowe umowy sprzedaży, m.in. sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród, sprzedaż specyfikacyjna, sprzedaż z rabatem, sprzedaż na przedpłaty, sprzedaż piramidalna, sprzedaż w systemie argentyńskim;
 • umowy kompensacyjne (ogólna charakterystyka, tryb zawarcia i treść, charakter prawny).

W Rozdziale III. Umowy w pośrednictwie handlowym Autorzy szczegółowo omawiają umowę zlecenia maklerskiego, umowę akwizycyjną, umowę dystrybucyjną, umowę factoringu, umowę forfaitingu, umowy powiernicze.

W Rozdziale IV. Umowy o świadczenie usług szczegółowej analizie poddano poszczególne typy umów nienazwanych: umowy o świadczenie usług medycznych, umowy związane z obrotem pieniężnym, umowy outsourcingu, umowy internetowe, umowy nienazwane w działalności energetycznej.

Rozdział V. Umowy nienazwane w działalności transportowej dotyczy następujących tematów:

 • umowa czarteru (charakterystyka, pojęcie i charakter prawny, strony umowy, właściwości stosunku czarteru, prawa i obowiązki stron);
 • umowa przewozu multimodalnego (m.in. omówienie pojęcia ,,przewozu multimodalnego’’ i przesłanek rozwoju transportu multimodalnego);
 • umowa pomocnicze (umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe, umowy o wykonanie czynności ładunkowych, szczególne umowy w transporcie kolejowym).

Rozdział VI. Papiery wartościowe i czynności bankowe zawiera omówienie założeń metodologicznych klasyfikacji umów jako nienazwanych oraz następujących rodzajów umów m.in.: umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych, umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej, umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji, umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych, umowa dotycząca instrumentów pochodnych od papierów wartościowych.

Rozdział VII. Ubezpieczenia gospodarcze zawiera szczegółowe omówienie następujących tematów:

 • umowa reasekuracja (ogólna charakterystyka, geneza, tryb zawarcia umowy oraz zakończenie stosunku prawnego reasekuracji);
 • umowa brokerska (geneza, pojęcie oraz rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego, ogólna charakterystyka umowy brokerskiej, omówienie sytuacji prawnej brokera w relacjach z ubezpieczycielem oraz prowizja brokerska).

Rozdział VIII. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa dotyczy następujących rodzajów umów:

 • umowa franchisingu;
 • umowa know-how;
 • umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rozdział IX. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce zawiera omówienie następujących umów:

 • umowy dotyczące przedsiębiorstwa (m.in. omówienie umowy o zbycie przedsiębiorstwa, o przekazywanie zysku, o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz umowy w sprawie due diligence przedsiębiorstwa);
 • umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture);
 • umowy koncernowe – problem regulacji art. 7 KSH;
 • umowa o współpracę gospodarczą (kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne, konstrukcja stosunku kooperacyjnego);
 • umowy założycielskie.

Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie została ona skomentowana w rozdz. II przy omawianiu pozakodeksowych umów sprzedaży.

Zmiany legislacyjne dotyczą także umów offsetowych w związku z wprowadzeniem nowej ustawy regulującej te zagadnienia – ustawy z 26.6.2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Zasadnicze zmiany dotyczą także umów internetowych. W tomie zostały omówione także rozwiązania, które będą stosowane od 1.7.2016 r. w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Autorzy opisują także zmiany dotyczące Kodeksu cywilnego (Druk sejmowy Nr 2678), dotyczące zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Obejmuje on unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego); zwiększające dostęp do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które mogą być rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych. oraz dające możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych.

Prezentowany tom jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona wybitnych autorów, takich jak prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

Szczegóły

Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2015
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-7355-3
Liczba stron: 1152
Oprawa: Twarda
Waga: 1660 g