Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 211,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz do ustawy z 5.12.1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty,pod redakcją wybitnego specjalisty w omawianej dziedziny prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując... więcej ›

Opis książki

Komentarz do ustawy z 5.12.1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty,pod redakcją wybitnego specjalisty w omawianej dziedziny prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, aktualne orzecznictwo sądowe oraz odniesienie do bieżącego piśmiennictwa z tego zakresu.

Niniejsze, 2. wydanie Komentarza w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • zasad i warunków wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty;
 • odbywania stażu podyplomowego;
 • przeprowadzania eksperymentu medycznego;
 • kar za udzielanie bez uprawnień świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu.

Prezentowany komentarz, bazując na tekście jednolitym z 27.9.2011 r. (t.j. Dz.U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) uwzględnia i szczegółowo omawia najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • zmianę w treści art. 42, stwarzającą  możliwość przeprowadzenia tzw. porady
 • receptowej; zmiana obowiązuje od 1.1.2015r;
 • zmianę art. 3 ust. 3, art. 9a oraz dodanie art. 9 ust. 2a; nowelizacja jest konsekwencją wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z 13.12.2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony; celem nowelizacji jest wdrożenie art. 28 przytoczonej dyrektywy dotyczącego dostępu osób objętych ochroną międzynarodową do procedur uznawania kwalifikacji; zmiana obowiązuje od 30.8.2014 r.;
 • uchylenie art. 48a i 48b; przepisy dotyczyły ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych; obecnie obowiązek zawarcia ubezpieczenia przewidują przepisy ustawy o działalności leczniczej.

Czytelnik, oprócz komentarza do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ma dodatkowo możliwość zapoznania się z szeregiem aktualizowanych aktów prawnych powiązanych z poruszaną tematyką, w tym m.in. z:

 • ustawą z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.);
 • ustawą z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.);
 • ustawą z 15.6.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 ze zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.3.2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 319 ze zm.).

Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów zajmujących się szeroko rozumianym prawem medycznym. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów a także dla przedstawicieli zawodów i placówek medycznych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 604
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 725 g
 • ISBN: 978-83-255-7383-6
 • EAN: 9788325573836
 • Kod serwisu: 00602700

Kategorie