Akta osobowe. Prowadzenie - dokumenty - ochrona danych

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 96,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Autor: Maciej Nałęcz

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoba prowadząca akta osobowe zgodnie z prawem przygotuje teczki osobowe pracowników oraz wypełni znajdujące się w nich dokumenty Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie akt osobowych pracowników, będą mogły wykonać wszystkie obowiązki pracodawcy... więcej ›

Więcej o książce

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoba prowadząca akta osobowe zgodnie z prawem przygotuje teczki osobowe pracowników oraz wypełni znajdujące się w nich dokumenty

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie akt osobowych pracowników, będą mogły wykonać wszystkie obowiązki pracodawcy z tym związane. Osoby te powinny mieć świadomość, że w teczkach pracowników gromadzone są dokumenty, które są dowodem na to, że pracodawca wykonał swoje obowiązki względem pracownika. Z tego właśnie powodu kontrola akt osobowych jest najczęściej pierwszym punktem wizyty Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie, a także pierwszym wezwaniem sądu pracy w przypadku rozpatrywania sporu z pracownikiem. Co więcej, osoba, która doprowadza do niewykonania obowiązku pracodawcy prowadzenia akt osobowych, może ponieść nie tylko odpowiedzialność służbową, ale również osobistą. Może zostać obciążona grzywną nawet do 30 tys. zł.

W książce przedstawiono kolejne kroki umożliwiające zgodne z prawem wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych. W szczególności wskazano, w którym momencie akta pracownika powinny zostać utworzone, jak technicznie wygląda wzorcowa teczka akt, jak numerować dokumenty i zachować chronologię, jakich dokumentów nie można składać do akt w oryginale, w jakich warunkach akta przechowywać, jak długo należy je archiwizować, jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy prowadzeniu akt osobowych i jak je naprawiać. Ponadto w publikacji zawarty został szczegółowy opis dokumentów składanych w aktach, w których pojawiają się najczęściej błędy, w związku z czym podlegają one kontroli w pierwszej kolejności. W szczególności punkt po punkcie omówione zostały elementy treści świadectwa pracy, umowy o pracę, informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, porozumienia rozwiązującego umowę, wypowiedzenia umowy, oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich oraz wielu innych. Przedstawiono też wzory tych dokumentów. Całość uzupełnia opis obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w aktach.

Walor kompleksowego opracowania tematu akt osobowych dopełnia przedstawienie w książce opisów sytuacji nietypowych w postępowaniu z teczkami pracowników, takimi jak przekazanie akt pracownika pracodawcy przejmującego część zakładu pracy, zaginięcie teczki osobowej, postępowanie w związku z likwidacją lub upadłością pracodawcy, tworzenie i odbieranie dokumentów w języku obcym, dodatkowe elementy teczek szczególnych grup pracowników, np. kierowców czy cudzoziemców.

Problematyka akt osobowych zilustrowana została życiowymi przykładami, zgłaszanymi przez pracowników działów kadr w ramach prowadzonych przez autora dyżurów telefonicznych portalu kadrowego EkspertBeck.pl. W książce uwzględniono ponadto aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska organów państwa nadzorujących przestrzeganie prawa.

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • Kiedy powstaje i na czym polega obowiązek tworzenia akt osobowych?
 • Jakie techniczne parametry powinna spełniać teczka akt personalnych?
 •  Czy akta osobowe można prowadzić w formie elektronicznej lub w 2 egzemplarzach?
 • Jak krok po kroku postępować z nowym dokumentem złożonym przez pracownika?
 • Jakie obowiązki ma pracownik administrujący aktami osobowymi w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Komu i w jakim trybie pracodawca ma obowiązek udostępnić akta osobowe pracownika?
 • Jakie błędy najczęściej popełniali pracownicy obsługujący akta osobowe?
 • Czy za błędy w aktach odpowiada pracownik działu kadr, czy pracodawca?

Zasady tworzenia akt osobowych reguluje Kodeks pracy i rozporządzenie wykonawcze, które narzucają sposób podziału, numeracji i chronologii akt, określają dokumenty obowiązkowo umieszczane w aktach, wskazują okres i miejsce ich przechowywania.

Dzięki publikacji dowiesz się, czy dopuszczalne jest umieszczanie w aktach osobowych pracownika:

 • kserokopii dowodu osobistego,
 • notatki służbowej oceniającej jakość pracy,
 • protokołu sprawdzenia trzeźwości pracownika,
 • wypowiedzenia, które zostało zamienione przez strony na porozumienie rozwiązujące umowę,
 • CV ze zdjęciem,
 • kserokopii aktu małżeństwa lub urodzenia dziecka,
 • oryginału zaświadczenia z kursu zorganizowanego przez pracodawcę,
 • dokumentacji sądowej sporu dotyczącego nałożenia kary porządkowej,
 • korespondencji z komornikiem,
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • wniosku o dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Publikacja pozwala sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania z dokumentacją osobową nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekt ochrony danych osobowych, które zawarte są w każdym dokumencie składanym do tych akt.

Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:

 • Czy dokumenty składane do akt należy potwierdzać za zgodność z oryginałem?
 • Czy z akt należy usuwać dokumenty, które straciły już swoją przydatność?
 • Czy pracodawca będący osobą fizyczną może przechowywać akta osobowe po zlikwidowaniu działalności?
 • Jak zachować chronologię akt po usunięciu z nich zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
 • Czy przyjmując pracownika po kilku latach przerwy, można wykorzystać starą teczkę osobową?
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za akta po powierzeniu ich prowadzenia przez firmę zewnętrzną?
 • Czy kopię świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia sporządzonego w języku obcym trzeba przed złożeniem do akt przetłumaczyć?
 • Czy świadkiem złożenia pracownikowi wypowiedzenia może być dowolna osoba?
 • Czy od każdego pracownika można wymagać udostępnienia zdjęcia do celów służbowych?
 • Czy na żądanie pracownika trzeba mu skserować całą teczkę osobową?
 • Kiedy pracodawca może wykorzystać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy uzyskane przez pracownika w poprzednim zatrudnieniu?
 • Czy pracodawca ma obowiązek sporządzenia i złożenia do akt osobowych tzw. obiegówki?

Stan prawny wydania to 1 kwietnia 2015 r. Data ta nie jest przypadkowa. W dniu tym wchodzą bowiem w życie nowe obowiązki dokumentacyjne pracodawcy dotyczące skierowania pracownika na badania profilaktyczne stanu jego zdrowia. Wzór takiego skierowania zawarty został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.3.2015 r. zmieniającym rozporządzenie z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych (...) (Dz.U. z 2015 r., poz. 457). Pracodawcy muszą więc zweryfikować treść stosowanego dotychczas skierowania, w czym pomocny może być druk zawarty w niniejszej książce.

W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:

 • skierowanie na badanie profilaktyczne obowiązujące od 1.4.2015 r.;
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 • oświadczenie o udostępnieniu wizerunku do celów służbowych;
 • karata obiegowa w związku z zakończeniem zatrudnienia;
 • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia w wersjach: opisowej oraz wskazania odpowiednich przepisów;
 • porozumienie stron rozwiązujące umowę;
 • opinia o pracy pracownika;
 • karta kontrolna wykorzystania urlopu wypoczynkowego;
 • spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych.

Szczegóły

Seria: Kadry, płace i BHP
Stan prawny: 1 kwietnia 2015 r.
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-255-7585-4
Liczba stron: 328
Waga: 516 g