Bestseller

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 209,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 279,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i... więcej ›

 • Inni klienci kupili również
 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starszych, jak i tych najnowszych.

Czwarte wydanie dzieła zawiera szczegółowe omówienie wszystkich nowelizacji, które zostały opublikowane od wydania poprzedniego, m.in.

 • ustawy z 28.11.2014 r., która zmienia przepisy regulujące rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek handlowych: jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowela wprowadza możliwość rejestracji spółek jawnych i komandytowych przez Internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez MS i przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie, a także umożliwia dokonywanie w tym trybie zmian w umowach spółek oraz rozwiązywanie spółek. Zgodnie z nowelizacją, wniosek do KRS będzie mógł być potwierdzony także podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Ponadto ustawa  obniża opłaty sądowe od wniosków o wpis do rejestru spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; zmiany wchodzą w życie 15.1.2015 r. oraz 1.4.2016 r.
 • ustawy z 26.6.2014 r., która uchyliła: art. 171 statuujący obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o rejestracji spółki z o.o., a także art. 324, statuujący obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym statutu spółki akcyjnej; zmiana weszła w życie 1.12.2014 r.
 • ustawy z 15.5.2015 r., która wyłącza odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy, albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości na podstawie przepisów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji; nowela uchyla ponadto art. 14 § 3 przewidujący, że wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki; zmianie uległy także  wyjątki określone w art. 289 § 2 i art. 477 § 2, w których nie dochodzi do rozwiązania spółki, mimo ogłoszenia upadłości; zmiany wejdą w życie 1.1.2016 r.

Wysoki poziom merytoryczny Komentarza gwarantują Autorzy, którzy są nie tylko pracownikami  naukowymi w największych ośrodkach naukowych w Polsce, ale również praktykami.

Komentarz adresowany jest do praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych), a także naukowców zajmujących się prawem gospodarczym i handlowym.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 20 września 2015 r. do 15 września 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu spółek handlowych
 • Prawa upadłościowego i naprawczego
 • Prawa restrukturyzacyjnego
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawy o komercjalizacji i reprywatyzacji

Czytelnik Dużych Komentarzy Becka może ponadto korzystać ze wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Szczegóły

Seria: Komentarze Kompaktowe
Rok wydania: 2015
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-255-7483-3
Liczba stron: 1616
Waga: 2038 g