Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz uwzględnia stan prawny na listopad 2016 r. oraz – jako pierwszy na rynku – szczegółowo omawia zmiany wchodzące w życie w 2016 r. Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Komentarz uwzględnia stan prawny na listopad 2016 r. oraz – jako pierwszy na rynku – szczegółowo omawia zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • przepisów ogólnych dot. postępowania cywilnego,
 • właściwości sądu,
 • wyłączenia sędziego,
 • stron w postępowaniu sądowym,
 • kosztów procesowych,
 • terminów w postępowaniu cywilnym,
 • mediacji i postępowania pojednawczego,
 • dowodów,
 • środków odwoławczych,
 • postępowań odrębnych,
 • postępowania nieprocesowego.

Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany KPC, w tym:

 • ustawę z 15.1.2015 r., która przewiduje dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego. Notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą je wszczynali w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną będą składane zarówno wnioski o założenie ksiąg wieczystych, jak i o wpis do nich. Wejście w życie tych przepisów przyspieszy postępowanie wieczystoksięgowe. Wzmocni też ochronę interesów nabywców nieruchomości - niezwłoczne umieszczanie w systemie informatycznym informacji o kupnie utrudni m.in. oszustwa polegające na wielokrotnej sprzedaży w krótkim czasie tej samej nieruchomości różnym nabywcom; nowela wchodzi w życie 20.3.2015 r. oraz 18.11.2015 r.
 • ustawy z 20.3.2015 r., zmieniającą zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Nowelizacja przewiduje, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zmienia także zasadę ustalania stanu majątku spadkowego poprzez umożliwienie spadkobiercom przyjmującym spadek z dobrodziejstwem inwentarza złożenie w sądzie lub u notariusza "prywatnego" wykazu inwentarza na formularzu przygotowanym przez MS. Nowela chroni również prawa wierzycieli spadkodawcy – jeśli nie zgadzaliby się oni z "prywatnym" wykazem sporządzonym przez spadkobierców, wówczas spis inwentarza sporządzałby na wniosek wierzycieli komornik; nowela wchodzi w życie 18.10.2015 r.
 • ustawy z 29.8.2014 r., która ma na celu usprawnienie tzw. protokołu elektronicznego. Nowela modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej. Ponadto strony mogą otrzymać z akt sprawy zarówno zapis obrazu, jak i dźwięku, a w pewnych okolicznościach  mają one prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, przewodniczący - a nie prezes sądu - może zarządzić sporządzenie transkrypcji odpowiedniej części protokołu sporządzonego uprzednio w formie nagrania przebiegu rozprawy. W przypadku nagrywanych posiedzeń nowela dopuszcza możliwość wygłoszenia ustnego uzasadnienia. Strony, które złożą wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, otrzymają odpis wyroku wraz z transkrypcją uzasadnienia. Sąd będzie miał dwa tygodnie na transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia wyroku; zmiana wchodzi w życie 27.3.2015 r.
 • ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ustawa z 7.9.2015 r.) , która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych; zmiana wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia opublikowania.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacje stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 15 września 2015 r. do 15 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Komentarze Kompaktowe
Rok wydania: 2015
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-7375-1
Liczba stron: 1992
Oprawa: Twarda
Waga: 2537 g