Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 223,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 279,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Autorzy o unikatowym komentarzu do aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (adw. Jerzy Pieróg, r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Joanna Presz-Król) // Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa... więcej ›

Więcej o książce

Autorzy o unikatowym komentarzu do aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (adw. Jerzy Pieróg, r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Joanna Presz-Król)

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia:

 • z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z 20.2.2013 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z 20.2.2013 r.  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z 20.2.2013 r.  w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z 16.12.2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych,
 • z 28.1.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Autorzy przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 15 września 2015 r. do 15 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa zamówień publicznych,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Szczegóły

Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-255-6558-9
Liczba stron: 856
Oprawa: Twarda
Waga: 1496 g