Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 237,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 279,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia: z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia:

 • z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
 • z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
 • z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • z 20.2.2013 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z 20.2.2013 r.  w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z 20.2.2013 r.  w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
 • z 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • z 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • z 16.12.2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • z 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych,
 • z 28.1.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
 • z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Autorzy przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.

Autorzy o unikatowym komentarzu do aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (adw. Jerzy Pieróg, r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Joanna Presz-Król)

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: r.pr. Marzena Jaworska, Joanna Presz-Król

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2015
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 856
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1496 g
 • ISBN: 978-83-255-6558-9
 • EAN: 9788325565589
 • Kod serwisu: 00574000

Kategorie