Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1217

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 239,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz uwzględnia stan prawny na wrzesień 2016 r. Tom II omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: postępowania zabezpieczającego, organów postępowania egzekucyjnego, właściwości organów postępowania egzekucyjnego, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, egzekucji świadczeń... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Komentarz uwzględnia stan prawny na wrzesień 2016 r.

Tom II omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • postępowania zabezpieczającego,
 • organów postępowania egzekucyjnego,
 • właściwości organów postępowania egzekucyjnego,
 • tytułów egzekucyjnych,
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,
 • egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych,
 • egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców,
 • egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto kolejne wydanie Komentarza zostało uzupełnione o przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitrażu.

Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany KPC, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 15.1.2015 r. -- zmiana ma na celu dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego; zmiana ta wchodzi w życie 18.11.2015 r.;
 • ustawy z 29.8.2014 r. – zmiana dotyczy ugody przed sądem polubownym; zmiana ta wchodzi w życie 27.3.2015 r.;
 • ustawy z 5.12.2014 r. – zmiana zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych, a także ugody sądowe oraz dokumenty urzędowe wydane przez sądy innych państw członkowskich UE, mogą być egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Analogiczne zasady dotyczą polskich orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, które są wykonywane w innych państwach UE. Nowelizacja ma na celu ułatwienie wierzycielom egzekwowanie unijnych orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych poprzez skrócenie czasu ściągania długów i zmniejszenia kosztów obsługi tego procesu. Jednocześnie niezbędną ochronę interesów dłużnika zapewnia procedura odmowy uznania i wykonania orzeczenia – uruchamiana na jego wniosek. Nowe rozwiązania mają też ułatwić uznawanie i wykonywanie, orzeczonych za granicą w sprawach cywilnych, tzw. środków ochrony; zmiana ta wchodzi w życie 10.1.2015 r.
 • ustawy z 26.9.2014 r. – zmiana ta dotyczy miejsca składania oraz oprocentowania depozytów sądowych; zmiana ta wchodzi w życie 1.1.2015 r.
 • ustawy z 10.7.2015 r., dotyczącej informatyzacji postępowania cywilnego oraz liberalizującej przepisy o formie czynności prawnych, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Zmiana stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego; nowela wchodzi w życie 8.9.2016 r., w tym część przepisów wchodzi w życie 1.4.2016 r.;
 • ustawy z 24.7.2015 r., która ma na celu wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów, wchodząca w życie 1.1.2016 r., oraz ustawy z 24.7.2015 r., dotyczącej instytucji europejskiego poświadczenia spadkowego, która wchodzi w życie 17.8.2015 r.

Ponadto Czytelnik może zapoznać się z szerokim omówieniem przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, w którym Autorzy odnoszą się do aktów prawa unijnego, w tym nowego rozporządzenia Nr 1215/2012 ("Bruksela I bis") oraz nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacja stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 15 września 2015 r. do 15 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Komentarze Kompaktowe
Rok wydania: 2015
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-7377-5
Liczba stron: 1936
Oprawa: Twarda
Waga: 2450 g