RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. podzielona została na trzy części: Część I to praktyczny komentarz dotyczący dowodów w procesie karnym (po nowelizacji) tj. m.in.: wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka, biegli, tłumacze,... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Niniejsza publikacja dotycząca dowodów i postępowania dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. podzielona została na trzy części:

Część I to praktyczny komentarz dotyczący dowodów w procesie karnym (po nowelizacji) tj. m.in.:

 • wyjaśnienia oskarżonego,
 • zeznania świadka,
 • biegli, tłumacze, specjaliści,
 • kontrola i utrwalanie rozmów,
 • inne dowody,
 • zakazy dowodowe.

Część II to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego tj.:

 • postępowania przygotowawczego,
 • postępowania przed sądem I instancji,
 • postępowania odwoławczego.

Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.

Część III to 58 wzorów pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o powołanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja).

Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy:

 • inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych;
 • dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym,
 • niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej;
 • warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie;
 • niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego;
 • prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego;
 • wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności "zastrzeżone" lub "poufne" oraz tajemnic związanej z wykonywaniem określonego zawodu lub pełnieniem określonej funkcji;
 • zakresu opinii biegłego, która powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b KK;
 • uzyskania informacji dotyczącej osoby oskarżonego z systemu teleinformatycznego, na temat jego stosunków majątkowych i źródeł dochodu, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych.

Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie się pełnomocników i obrońców stron do przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne.

Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej.

Prezentowana książka:

 • radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym,
 • aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem,
 • aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,
 • będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym,

zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 10 września 2015 r. do 10 września 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks karny,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego;
 • Kodeksu wykroczeń;
 • Kodeksu karnego wykonawczego;
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Kodeksu karnego skarbowego;
 • Ustawy o opłatach w sprawach karnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2015
Wydanie: 1
ISBN: 978-83-255-7533-5
Liczba stron: 694
Oprawa: Miękka
Waga: 880 g