Zapowiedź

Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej. Komentarz do art. 189, 189(1) KPC i przepisów powiązanych: KC (najem, dzierżawa, sprzedaż, służebność, spadki), KSH, KP, KRO, Prawo spółdzielcze

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: mec. Maria Jasińska

Opis produktu:

Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa, z uwzględnieniem stanowiska teoretyków prawa i historii tej instytucji. Zgodnie z art. 189 KPC: "Powód może żądać ustalenia przez... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub czynności prawnej koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie orzecznictwa, z uwzględnieniem stanowiska teoretyków prawa i historii tej instytucji.

Zgodnie z art. 189 KPC: "Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny". Artykuł 189 KPC jest specyficznym uregulowaniem – mimo umieszczenia go w KPC – jest to regulacja, która współistnieje z przepisami prawa materialnego – praktycznie w sposób nieograniczony. Mamy zatem do czynienia zarówno z powództwem o ustalenie w zakresie prawa cywilnego (m.in. powództwo o ustalenie zawarcia umowy najmu, ustalenie w zakresie naruszenia praw autorskich) jak i prawa pracy, prawa handlowego i innych.

Jednym z kluczowych problemów związanych z zastosowaniem tego artykułu jest kwestia okoliczności kiedy można korzystać z tego artykułu, w szczególności w aspekcie wykazania interesu prawnego oraz pozostałych okoliczności, wynikających bezpośrednio i pośrednio z tego artykułu. Aspekt ten jest szczególnie interesujący wobec rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie spowodowany zmianą pierwotnej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz rozwiązaniami przyjętymi zarówno za czasów obowiązywania poprzedniej regulacji jak i wprowadzonych zmian jak również poszukiwaniem rozwiązań dla obszarów niedoregulowanych funkcjonujących obecnie.

Publikacja zawiera omówienie pojęć istotnych dla przedstawianej tematyki, m.in. pojęć: interesu prawnego – ewolucji tego terminu oraz funkcjonowania w komentarzach i orzecznictwie oraz res iudicata, które jest ograniczeniem zastosowania powyższego artykułu.

Celem opracowania jest usystematyzowanie zakresu funkcjonowania tego zapisu na różnych płaszczyznach i wskazanie obszarów, które już bogate są w orzecznictwo i są uporządkowane jak również tych, które budzą wiele wątpliwości.

W komentarzu do artykułu wyróżnione są istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako "Ważne dla praktyki". Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.

Niewątpliwie szczególnym elementem, który w tym wypadku ma znaczenie precedensowe jest linia orzecznicza, która odgrywa coraz większe znaczenie i wytycza coraz to nowe obszary regulacji.

Autorką publikacji jest Maria Jasińska – radca prawny z długoletnim stażem w zakresie obsługi przedsiębiorców, specjalizuje się w ochronie praw wierzycieli, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego. Prezentowany komentarz, dzięki wieloletniej praktyce prawniczej Autorki i dokonanej analizie orzecznictw a w tym zakresie pozwoli na przygotowanie się do praktycznego stosowania przepisów omawianych w niniejszej publikacji.

Książki z tej serii przeznaczone są dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności mogą być przydatne dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, aplikantów zawodów prawniczych, studentów kierunków prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok od wydania książki i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Kodeksu pracy,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Prawa spółdzielczego

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: Listopad 2017 r.
Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-255-6685-2
Liczba stron: 400
Waga: 200 g