Wieloletnia prognoza finansowa

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 134,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Piotr Walczak

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej! Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Projekt Wieloletniej Prognozy... więcej ›

Więcej o książce

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej!

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15 listopada 2015 r. Jest to dokument wieloaspektowy, niezwykle złożony, ogniskujący bardzo wiele zagadnień charakteryzujących gospodarkę finansową JST, a jednym z istotnych jej elementów jest prognoza długu (kwota długu, wskaźniki spłaty zobowiązań , sposób spłaty długu). Dług JST jest o tyle ważny, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia (spłaty zobowiązań). Niespełnienie relacji skutkuje – co do zasady - brakiem możliwości uchwalenia budżetu i WPF.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF wydawnictwo C.H.Beck wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka przygotowało książkę:

Wieloletnia prognoza finansowa, jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

W książce tej wyjaśniamy m.in. następujące zagadnienia:

 • Jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca?
 • Co oznacza realistyczność WPF?
 • Jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości?
 • Czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań?
 • Jak opracować program naprawczy?
 • Jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań?
 • W jaki sposób rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań?
 • Jak dokonywać zmian w WPF?
 • Jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich?
 • Jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, w zakresie finansowania wkładu krajowego?
 • Co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF?
 • Czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem?
 • W jaki sposób ująć w uchwale w sprawie WPF zobowiązania dłużne spłacane wydatkami?
 • Co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności?
 • Jak zmiany w budżecie pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych?
 • Jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF?
 • W jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF?
 • Jakie nieprawidłowości stwierdzają regionalne izby obrachunkowe w odniesieniu do WPF?
 • W którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF?
 • Czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej?

W publikacji tej zamieściliśmy wzory (aktualne na 2015 i 2016 r.):

 • Uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • Uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • Uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 • Uchwały w sprawie WPF zawierający jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
 • Informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja), kłopoty z zachowaniem relacji spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej FinPublU), różne sposoby identyfikowania cechy realistyczności WPF, jak również cały szereg innych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej, znajdują swoje odzwierciedlenie w prognozowaniu wieloletnim. Wieloletnia prognoza finansowa JST koncentruje rozważania dotyczące wielu istotnych kwestii związanych z gospodarką budżetową jednostek samorządowych. Tematyka WPF stwarza okazję do wielopłaszczyznowej dyskusji odnoszącej się do najważniejszych problemów systemu finansów publicznych. Dyskusja ta została podjęta w oferowanej książce. Jest ona nie tylko przewodnikiem pozwalającym przestrzegać wzorce normatywne obowiązujące w zakresie planowania wieloletniego, ale i miejscem refleksji nad instytucjami i mechanizmami istotnymi dla finansów publicznych. Dlatego też zawartość książki rozszerzona została o rozdziały dotyczące zaciągania długu spłacanego wydatkami i zaciągania zobowiązań dłużnych w związku z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Pozostałe rozdziały zostały zaktualizowane i rozbudowane, tak by uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zawarta w książce ocena funkcjonowania WPF i określających ją przepisów, nie zmienia faktu, że walorem publikacji pozostaje prezentacja problemów występujących w praktyce i możliwych sposobów ich rozwiązania.

Książka prezentuje szereg symulacji pokazujących związki między określonymi decyzjami finansowymi podejmowanymi przez JST i wprowadzanymi do budżetu a treścią WPF. Szeroko omówiona została problematyka zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF. Przedstawione zostały możliwe zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF. Rozbudowana została tematyka obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 243 FinPublU), także w związku z istotnymi zmianami w katalogu ustawowych wyłączeń z obliczania ww. wskaźnika. Ważną pozycją książki jest rozdział stanowiący swoisty przewodnik po wzorze WPF. Książka prezentuje także procedury umożliwiające uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych. Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie WPF przez regionalne izby obrachunkowe.

Szczegóły

Seria: Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania: 2015
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-255-7920-3
Liczba stron: 546
Oprawa: Miękka
Waga: 863 g