BESTSELLERY ROKU DO 25% TANIEJ ›› Najczęściej wybierane tytuły Sprawdź wszystkie 

x


  
  
  


  
  

Bestseller

Kodeks pracy. Komentarz

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 224,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r. Kolejne już, 10. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik może się... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2.1.2016 r., 22.2.2016 r. i 1.3.2016 r.

Kolejne już, 10. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących takie kwestie jak:

 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • czas pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe pracy,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja zawiera również omówienie najnowszych zmian, m.in.:

 • ustawę z 7.11.2014 r., dotyczącą badań lekarskich. Ustawa określa jakie osoby nie podlegają badaniom lekarskim, a także wskazuje na konieczność ich przeprowadzenia u osób przyjmowanych na stanowiska do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Ponadto zgodnie z nowelą przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wobec ZUS (tj. przekazywania miesięcznych raportów imiennych).
 • ustawę z 25.6.2015 r. dotyczącą ograniczenia terminowych umów o pracę; nowelizacja zakłada, że maksymalny dopuszczalny czas trwania umów o pracę na czas określony to 33 miesiące, a dopuszczalna liczba umów – 3. Ponadto zmiana uzależnienia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia, a także ogranicza w KP liczbę rodzajów umów o pracę; pozostaną trzy rodzaje umów: o pracę na czas nieokreślony, o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny – z zastrzeżeniem, w jakich sytuacjach nie dopuszczane jest zawarcie tych umów; zlikwidowano natomiast umowy na czas wykonania określonej pracy; ustawa określa też skutki przekroczenia okresu 33 miesięcy oraz przekroczenia limitu liczby umów.
 • ustawę z 24.7.2015 r. regulującą rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi poprzez ułatwienie i dostosowanie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem, wprowadzając w szerokim zakresie zmiany w terminologii urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego poprzez włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego, jak również wydłużenie jego terminu. Zmiany dotyczą zarówno matki, jak i ojca dziecka będących pracownikami; reguluje również zasady na jakich pracownik może zostać zwolniony w sytuacji, kiedy musi sprawować opiekę nad dzieckiem oraz w jakich okolicznościach mogą oboje sprawować opiekę nad dzieckiem. Ustawa wchodzi w życie 2.1.2016 r., z wyjątkiem przepisu regulującego obowiązek skorzystania z 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po porodzie, w sytuacji, gdy dzieckiem nie opiekuje się matka – pracownica, bądź zostało umieszczone w zakładzie opiekuńczym, oddane do pieczy zastępczej lub porzucone – wchodzącego w życie 1.3.2016 r.

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc w codziennej pracy sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych, a także studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 20 października 2015 r. do 20 października 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o związkach zawodowych,
 • ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Szczegóły

Seria: Duże Komentarze Becka
Stan prawny: Wrzesień 2015 r.
Rok wydania: 2015
Wydanie: 10
ISBN: 978-83-255-7440-6
Liczba stron: 940
Waga: 1640 g