Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 3-4/2015

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 169,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Radwański †

Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz

W zeszycie 3(38)–4(39)/2015 prezentowanych jest pięć artykułów: Leszek Bosek, Przemysław Sobolewski, Oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny; Damian Kaczan, Odwrócony kredyt hipoteczny; Stanisław Strejmer, Dopuszczalność wzruszenia czynności prawnej w części w związku z wadą oświadczenia... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W zeszycie 3(38)–4(39)/2015 prezentowanych jest pięć artykułów:

 • Leszek Bosek, Przemysław Sobolewski, Oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny;
 • Damian Kaczan, Odwrócony kredyt hipoteczny;
 • Stanisław Strejmer, Dopuszczalność wzruszenia czynności prawnej w części w związku z wadą oświadczenia woli;
 • Rafał Szczepaniak, W zaklętym kręgu podziału na prawo publiczne i prywatne;
 • Michał Romanowski, Cel spółki i charakter prawny umowy spółki.

Tekst Profesora Leszka Boska i Doktora Przemysława Sobolewskiego dotyczy oświadczeń na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny. Obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

 • zgoda na zabieg medyczny albo sprzeciw w klasycznej sytuacji,
 • geneza instytucji zgody,
 • prawna kwalifikacja oświadczeń na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody,
 • stosowana terminologia,
 • pełnomocnictwo do spraw zdrowotnych,
 • Konwencja o Biomedycynie, rekomendacje Rady Europy i regulacje w innych państwach,
 • skutki oświadczeń na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody,
 • praktyka: eutanazja, sprzeciw wobec transfuzji krwi przez Świadków Jehowy,
 • postulowane modele regulacji.

Artykuł Damiana Kaczana odnosi się do nowej w polskim prawie, obowiązującej od 2014 r. instytucji odwróconego kredytu hipotecznego. Autor przedstawia w swoim tekście:

 • genezę instytucji,
 • źródła prawa,
 • strony umowy,
 • przedmioty umowy,
 • treść stosunki prawnego – pozycja kredytodawcy, kredytobiorcy, spadkobierców kredytobiorcy,
 • ocenę nowej regulacji.

W kolejnym opracowaniu Stanisław Strejmer omawia dopuszczalność wzruszenia czynności prawnej w części w związku z wadą oświadczenia woli. Odnosi się do następujących zagadnień:

 • celowość częściowego wzruszenia czynności prawnej,
 • częściowe uchylenie się od skutków oświadczenia woli,
 • częściowa wzruszalność czynności prawnej,
 • ocena regulacji i propozycje de lege ferenda.

Profesor Rafał Szczepaniak porusza temat możliwości dochodzenia odsetek od zasądzonych kosztów procesu w kontekście podziału na prawo publiczne i prywatne. W swoim wywodzie, powołując się szeroko na orzecznictwo i poglądy doktryny, dotyka następujących kwestii:

 • rozbieżne stanowiska co do możliwości naliczania odsetek od niezapłaconych w terminie kosztów procesu,
 • argumenty za i przeciw,
 • podział na prawo publiczne i prywatne i jego skutki.

Tekst Profesora Michała Romanowskiego dotyczy celu spółki i charakteru prawnego umowy spółki i odnosi się m.in. do:

 • rozróżnienia interesu i celu spółki,
 • założycielskiego charakteru umowy spółki,
 • podmiotowotwórczego charakteru umowy spółki,
 • statutowego charakteru umowy spółki,
 • statutowo-obligacyjnego charakteru postanowień umowy,
 • upodmiotowienia spółki jako "strony" umowy,
 • normatywno-obligacyjnego sposobu wykładni postanowień umowy,
 • obligatoryjnej formy umowy,
 • wyodrębnienia stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki,
 • warunkowego charakteru obowiązywania,
 • szczególnego trybu rozwiązania i kształtowania odpowiedzialności wspólników i spółki,
 • autonomicznego charakteru wspólników i spółki,
 • zamkniętego modelu prawnego,
 • ochrony interesów osób trzecich,
 • cech obligacyjnych umowy spółki handlowej.

Szczegóły

Seria: Studia Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2015
ISBN: 977189512715803
ISSN: 1895-1279
Oprawa: Miękka
Waga: 264 g