Służba cywilna. Stosunek pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby pracujące w kadrach lub departamencie prawnym w urzędach służby cywilnej zgodnie z prawem wypełnią wszystkie obowiązki wynikające z procesu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej od nawiązania stosunku pracy do jego... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby pracujące w kadrach lub departamencie prawnym w urzędach służby cywilnej zgodnie z prawem wypełnią wszystkie obowiązki wynikające z procesu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej od nawiązania stosunku pracy do jego rozwiązania

Publikacja zawiera najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. gruntowne zmiany w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej na wyższych stanowiskach oraz w ich statusie. Książka obejmuje również wszystkie zmiany przepisów, które weszły w życie w drugiej połowie 2015 r. w wyniku znowelizowania czterech aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej: rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. Książka omawia wynikające z tych zmian okresy przejściowe oraz zawiera przepisy ustawy o służbie cywilnej w nowym brzmieniu (oprócz tych wynikających z ustawy z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw), które wejdą w życie w pierwszym kwartale 2016 r.

Książka ma charakter poradnikowy – w sposób syntetyczny, kompleksowy i przystępny wyjaśnia problematykę zatrudnienia w służbie cywilnej. Opracowanie koncentruje się na kwestiach praktycznych stosunku pracy w służbie cywilnej. Każdy rozdział opatrzony jest odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące stosunku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. W publikacji znajdują się liczne wskazówki dla służb kadrowych i prawnych w urzędach służby cywilnej, które bezpośrednio uczestniczą w procesach związanych z zatrudnieniem członków korpusu służby cywilnej. Część opisowa jest poparta licznymi wzorami pism, dokumentów i aktów prawnych związanych ze służbą cywilną. Atutem publikacji są również liczne odwołania do orzecznictwa sądowego. Opracowanie ma w dużej mierze charakter komentarza – przedstawia przepisy dotyczące służby cywilnej, pomaga zrozumieć ich brzmienie i wyjaśnia, jak je stosować. Publikacja nie ogranicza się wyłącznie do analizy przepisów ustawy o służbie cywilnej i wydanych na jej mocy aktów wykonawczych, ale także odwołuje się do dokumentów będących strategiami, rekomendacjami i wytycznymi dotyczącymi tej grupy zawodowej. Problematyka opracowania została ujęta w sposób interdyscyplinarny – występują w niej liczne odwołania do innych dziedzin niż prawo, którymi na co dzień posiłkuje się służba cywilna (m.in. zarządzanie). Dodatkową zaletą jest fakt, że publikacja została napisana w przystępny sposób, zrozumiały również dla osób niebędących prawnikami, a kluczowe przepisy lub istotne wnioski zostały opatrzone znacznikiem "Ważne".

Książka uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie o służbie cywilnej!

Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik dowie się, jakie zmiany wprowadza ustawa z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Faktycznie od momentu wejścia w tej ustawy zatrudnieni na stanowiskach wyższych stają się oddzielną kategorią w korpusie służby cwyilnej. Poniżej zestawienie najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 23.1.2016 r.:

Przedmiot zmianPrzepis wcześniej obowiązującyPrzepis obowiązujący od 23.1.2016 r.
kategorie członków korpusu służby cywilnej

1. pracownicy służby cywilnej;

2. urzędnicy służby cywilnej.

1. pracownicy służby cywilnej;

2. urzędnicy służby cywilnej;

3. osoby zatrudnione na wyższym stanowisku w służbie cywilnej.

Szef Służby Cywilnej Powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród urzędników służby po zasięgnięciu opinii Rady Służby Cywilnej. Odwoływany w przypadku wystąpienia którejś z przesłanek z katalogu zamkniętego. Powoływany i odwoływany samodzielnie przez Prezesa Rady Ministrów. Nie musi być urzędnikiem służby cywilnej.
organ opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Rady Ministrów

Rada Służby Cywilnej:

- 15 członków, z czego 8 bezpośrednio powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, 7 na wniosek klubów parlamentarnych;

- członkowie otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe;

- kadencje 4- lub 6-letnie.

Rada Służby Publicznej:

- 7–9 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów,

- członkowie wykonują zadania społecznie;

- kadencje 4-letnie.

obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej

1. z reguły w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, wyjątkowo w drodze przeniesienia;

2. wymagany staż w jednostkach sektora finansów publicznych.

1. wyłącznie w drodze powołania przez uprawnione organy;

2. staż w jednostkach sektora finansów publicznych nie jest wymagany.

nawiązanie stosunku pracy z osobą obejmującą wyższe stanowisko w służbie cywilnej Na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (pracownik) lub w drodze mianowania (urzędnik). Wyłącznie na podstawie powołania. Na okres powołania członek korpusu służby cywilnej otrzymuje urlop bezpłatny.
prawa i obowiązki osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej

1. pracownik otrzymuje wynagrodzenie złożone z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę, urzędnik otrzymuje ponadto dodatek służby cywilnej;

2. pracownik podlega ocenie okresowej;

3. przeniesienie do innego urzędu, także w innej miejscowości, na wniosek zatrudnionego lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie.

1. pracownik otrzymuje wynagrodzenie złożone z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę i dodatku funkcyjnego;

2. pracownik nie podlega ocenie okresowej, a jeśli nie był wcześniej zatrudniony w służbie cywilnej, nie podlega także służbie przygotowawczej;

3. przeniesienie nie jest możliwe.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się, m.in. :

 • Kiedy stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej, a kiedy przepisy Kodeksu pracy?
 • Jakie obowiązki i prawa dotyczą członków korpusu służby cywilnej, urzędników mianowanych oraz absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej?
 • Co wynika z wyodrębnienia w korpusie służby cywilnej stanowisk wyższych ?
 • Jakie są zasady sporządzania, zakres i sposoby wykorzystania opisów stanowisk pracy?
 • Jak wygląda wartościowanie stanowisk pracy – charakterystyka metody, przebieg procesu i stosowane procedury?
 • Jakie są typowe błędy w ustalaniu i monitorowaniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego?
 • Jak wygląda równe traktowanie w rekrutacji i zatrudnieniu, zwłaszcza w kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
 • Jak wyglądają standardy zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze naboru?
 • Jak prawidłowo należy stosować przepisy dotyczące stopni służbowych urzędnika służby cywilnej oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 • Składniki wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej – kto i kiedy ma prawo do innych składników wynagrodzenia oprócz zasadniczego?
 • Oświadczenia majątkowe w służbie cywilnej – z czego wynika obowiązek składania oświadczeń, kto jest objęty tym obowiązkiem, jakie są wymaganie i sankcje?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej – jakie są przewidziane rodzaje odpowiedzialności ze względu na charakter przewinienia, jak wygląda postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi?

Dzięki książce, m.in.:

 • przygotujesz w sposób prawidłowy ogłoszenie o naborze,
 • przeprowadzisz zgodnie z prawem cały proces naboru – od jego wszczęcia po ogłoszenie jego wyników,
 • zaprojektujesz rzetelny opis dowolnego stanowiska pracy w służbie cywilnej,
 • dokonasz wartościowania stanowiska pracy w służbie cywilnej zgodnie ze wskazaną przez prawodawcę metodą,
 • zaprojektujesz indywidualny program rozwoju zawodowego,
 • unikniesz najczęstszych błędów popełnianych podczas ustalania i monitorowania indywidualnego programu rozwoju zawodowego,
 • prawidłowo zastosujesz przepisy dotyczące praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej, a także przepisy dotyczące dodatkowych praw i obowiązków urzędników mianowanych,
 • będziesz w stanie określić rodzaje oraz wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej,
 • poznasz rolę Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w systemie służby cywilnej,
 • poznasz wewnętrzną strukturę służby cywilnej,
 • określisz, kto podlega obowiązkowi składania oświadczenia majątkowego i co z tego obowiązku wynika,
 • rozstrzygniesz, czy dane przewinienie podlega karze dyscyplinarnej, a jeśli tak, to którą procedurę należy zastosować.

W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:

 • wniosek o wszczęcie procedury naboru w służbie cywilnej,
 • protokół z przeprowadzenia naboru na stanowisko wyższe,
 • protokół z przeprowadzenia naboru na stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej,
 • wniosek w sprawie przeniesienia pracownika w służbie cywilnej,
 • wzór opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej,
 • wzór opisu stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej,
 • wzory arkuszy pierwszej oceny w służbie cywilnej,
 • wzory arkuszy oceny okresowej w służbie cywilnej,
 • wzór arkusza preferencji dotyczących rozwoju zawodowego.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: Marzec 2016 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 310
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 510 g
 • ISBN: 978-83-255-8001-8
 • EAN: 9788325580018
 • Kod serwisu: 00634600

Kategorie