Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2016

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 299,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe oraz kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Omówienie poszczególnych zagadnień wzbogacono licznymi odniesieniami do aktualnych interpretacji organów... więcej ›

Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe oraz kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki.

Omówienie poszczególnych zagadnień wzbogacono licznymi odniesieniami do aktualnych interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa. Dodatkowo Komentarz opatrzono przykładami, które pomagają zrozumieć skomplikowane konstrukcje i rozwiązania stosowane w zakresie analizowanego podatku, dotyczące m.in.:

 • ustalenia roku podatkowego podatnika, w tym podatkowej grupy kapitałowej;
 • ustalenia wysokości dochodu i straty podatnika, w tym podatkowej grupy kapitałowej;
 • sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych;
 • obliczenia dochodu w przypadku likwidacji spółki lub przekształcania się spółek;
 • ustalenia kosztu uzyskania przychodu;
 • obliczenia dodatnich i ujemnych różnic kursowych;
 • kosztów uzyskania przychodu w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • zwolnień podmiotowych;
 • ustalania różnic kursowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych;
 • definicji samochodu osobowego.

Ponadto Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 1. podmiotu i przedmiotu opodatkowania;
 2. przychodów;
 3. kosztów uzyskania przychodów;
 4. zwolnienia z podatku;
 5. opodatkowania stron umowy leasingu;
 6. podstawy opodatkowania i wysokości podatku;
 7. poboru podatku.

Komentarz obejmuje stan prawny na 1.1.2016 r. Uwzględnia m.in. najnowsze nowelizacje, które przewidują zmiany dotyczące:

 • wyłączenia z listy kosztów uzyskania przychodu dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (ustawa z 27.5.2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015 r. poz. 933).
 • regulacji postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego (ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.)
 • wyłączenia z listy kosztów uzyskania przychodu,  specjalnego podatku węglowodorowego; oraz uprawnienia podatników  do indywidualnego ustalania stawki amortyzacyjnej dla wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,  oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych (ustawa z 25.7.2015 r. o specjalnym podatku węglowym; Dz.U. z 2014 r. poz. 1215);
 • zaliczenia do zakresu wolnych od podatku odsetek lub dyskont od listów zastawnych uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; oraz odsetek lub dyskont od obligacjii emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochodów z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2; obliczania kosztów kwalifikowanych (ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015 r. poz. 1259);
 • uwzględnienia jako kosztów uzyskania przychodów także kosztów poniesionych przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;  kosztów utworzenia i prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola (ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz.U. z 2015 r. poz. 1296);
 • wyłączenia z listy kosztów uzyskania przychodu,  dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z 11 .9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy (ustawa z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; Dz.U. z 2015 r. poz. 1688);
 • wprowadzenia definicji: postępowania restrukturyzacyjnego, działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych, prac rozwojowych (ustawa z 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustawy w związku ze wspieraniem innowacyjności; Dz.U. z 2015 r. poz. 1767);
 • korekty przychodu gdy nie jest ona spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką; przesłanek zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę o którą nie zostały zmniejszone przychody (ustawa z11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji; Dz.U. z 2015 r. poz. 1844);
 • dokumentacji transakcji (art. 9a ), posiadania udziału w kapitale innego podmiotu (art. 11a), konsekwencji rozbieżności zadeklarowanej przez podatnika kwoty dochodu zweryfikowanej przez organ skarbowy (art. 19) (ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932);

Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów szczegółowo objaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Ponadto jest wzbogacony odniesieniami do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji prawa podatkowego.

Niniejsza publikacja jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką podatku dochodowego od osób prawnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, prezentowany Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się podatkiem dochodowym od osób prawnych i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące wspomnianego zagadnienia, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz kandydatów na doradcę podatkowego i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.

Szczegóły

Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2016
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-8054-4
Liczba stron: 1152
Waga: 1792 g