Bestseller

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 152,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Opracowanie zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów.

Opracowanie zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.

Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

W niniejszym 3. wydaniu, zaktualizowano oraz uzupełniono wzory pism procesowych i komentarz. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, która zmienia aż 54 przepisy KC, m.in.:
  • modyfikuje definicję konsumenta,
  • wprowadza zakaz pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę,
  • szczegółowo reguluje kwestie związane z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
  • ujednolica regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmia),
  • wprowadza szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców,
  • modyfikuje przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w KC do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji wynikające z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.

Zmiana ta weszła w życie 25.12.2014 r.

 • ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), która zawiera zmiany dotyczące doprecyzowania przepisów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, które weszły w życie 1.3.2015 r.
 • ustawy z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), zmieniającej przepisy o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe– wprowadzenie zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Ustawa weszła w życie 18.10.2015 r.
 • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem albo notariuszem. Ustawa weszła w życie 17.8.2015 r.;

oraz zmiany oczekujące, które nie weszły jeszcze w życie, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) dotyczącą zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Ustawa wchodzi w życie 8.9.2016 r.

Prezentowana publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

 1. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu (m.in. wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych),
 2. Pozwy z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego (m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych),
 3. Pozwy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. powództwo o ustalenie prawa własności),
 4. Pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego (m.in. powództwo o zapłatę odsetek),
 5. Pozwy z zakresu prawa spadkowego (m.in. powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia),
 6. Pozwy z zakresu prawa rodzinnego (m.in. powództwo o unieważnienie małżeństwa),
 7. Wzory pism w postępowaniu przed sądem I instancji (m.in. odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu),
 8. Zaskarżanie orzeczeń sadowych (m.in. apelacja oparta na nowych faktach i dowodach),
 9. Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (m.in. wniosek o uznanie za zmarłego),
 10. Wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (m.in. wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności),
 11. Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu),
 12. Wnioski i pisma w sprawach złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (m.in. wniosek wierzyciela o wydanie mu depozytu sądowego),
 13. Wnioski w innych sprawach (m.in. wniosek o umorzenie weksla),
 14. Wnioski i pisma w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (m.in. wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt),
 15. Powództwo w postępowaniu przeciw egzekucyjnym (powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa).

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną, tj. radcom prawnym i adwokatom. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu cywilnym.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 marca 2016 r. do 1 marca 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Wzory Pism Becka
Rok wydania: 2016
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-255-8377-4
Liczba stron: 882
Waga: 934 g