Ordynacja podatkowa dla gmin 2016

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 122,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

W 2015 r. dokonano kilkukrotnej nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące od 1.1.2016 r. i 1.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz wydawania indywidualnych interpretacji... więcej ›

Więcej o książce

W 2015 r. dokonano kilkukrotnej nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące od 1.1.2016 r. i 1.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa.

Nowelizacje wprowadzają:

 • nowe uprawnienia dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa w postaci możliwości zmiany, uchylenia, stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnych,
 • zmiany w zakresie zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę poprzez wskazanie terminu, w którym złożenie korekty deklaracji umożliwia stosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę (przed nowelizacją nie obowiązywał termin umożliwiający skorzystanie z obniżonych odsetek za zwłokę),
 • nowe sposoby płatności podatku, np. w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, w instytucji pieniądza elektronicznego oraz obowiązek ponoszenia przez podatnika kosztów opłat i prowizji w przypadku zapłaty podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego,
 • pierwszeństwo zaliczenia z dokonanej wpłaty kosztów upomnienia (przed nowelizacją organ podatkowy występując w roli wierzyciela był zobowiązany do wystawienia tytułu wykonawczego na niezapłacone koszty upomnienia),
 • wyłączenia z obowiązku wydawania postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty,
 • możliwość zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik, np. małżonka lub dzieci podatnika lub inny podmiot jeżeli kwota podatku nie przekracza 1000 zł,
 • zasadę niezaokrąglania podatku oraz odsetek za zwłokę przy zaliczeniu wpłaty i zaliczeniu nadpłaty (przed nowelizacją obowiązywała zasada zaokrąglenia do pełnych złotych),
 • nowe zasady stwierdzania nadpłaty poprzez wprowadzenie obowiązku określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości zobowiązania podatkowego (przed nowelizacją określenie wysokości zobowiązania podatkowego stanowiło w odrębnej decyzji),
 • zmiany w zakresie zaliczenia nadpłaty do wysokości kosztów upomnienia oraz możliwość zaliczania nadpłaty na koszty upomnienia (przed nowelizacją odmienne zasady obowiązywały w zakresie nadpłaty w wysokości poniżej i powyżej kosztów upomnienia),
 • zmiany i ograniczenia w zakresie kolejności stosowania form zwrotu nadpłaty,
 • sformalizowany dokument pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (przed nowelizacją nie obowiązywał sformalizowany dokument) oraz likwidację obowiązku pisemnego uzasadnienia składanej korekty deklaracji,
 • wyodrębnienie trzech kategorii pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i do doręczeń z określeniem zasad działania poszczególnych pełnomocników oraz sformalizowaniem dokumentu pełnomocnictwa,
 • modyfikacje w zakresie zasad doręczania pism,
 • rozszerzenie kategorii spraw, dla których prowadzone jest postępowanie z pominięciem postanowienia o wszczęciu postępowania,
 • zastąpienie podpisu własnoręcznego - podpisem mechanicznie odtwarzanym lub nadrukiem w decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (przed nowelizacją stosowany był podpis własnoręczny osoby upoważnionej),
 • nową zasadę wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat w przypadku niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa,
 • możliwość zastosowania kary porządkowej w ramach czynności sprawdzających,
 • podniesienie wysokości kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty nadpłaty będącej wynikiem korekty deklaracji dokonanej przez organ podatkowy - do kwoty 5000 zł (przed nowelizacją obowiązywała kwota 1000 zł),
 • nowe rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organ podatkowy (zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym, zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym).

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę: Ordynacja podatkowa dla gmin 2016

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. Jak zmienić interpretację indywidualną wydaną w zakresie podatków lokalnych,
 2. W jakim okresie można zastosować, w przypadku złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obniżoną stawkę odsetek za zwłokę,
 3. Jak postąpić, jeżeli podatnik dokonuje wpłaty na poczet bieżącego zobowiązania, a ciążą na nim nieuregulowane koszty upomnienia,
 4. Kiedy należy wydać postanowienie o zaliczeniu wpłaty, jeżeli wpłata nie przekracza 58 zł,
 5. Czy można przyjąć na poczet zaległości zabezpieczonych hipoteką przymusową wpłatę podatku dokonaną przez aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej,
 6. Jak postąpić z nadpłatą podatku jeżeli podatnik posiada bieżące zobowiązania, jaki wydać podatnikowi dokument. Kiedy i w jaki sposób dokonać zwrotu nadpłaty,
 7. Kiedy strona ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń,
 8. Czy w przypadku decyzji wydanych wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonej informacji przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego,
 9. Czy należy wygasić wszystkie niezapłacone raty w przypadku niedotrzymanie terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, jeżeli decyzja została wydana w 2015 r.
 10. Jaki dokument potwierdza zapłatę należności zabezpieczonej hipoteką przymusową.

Do książki dołączono płytę CD z wzorami dokumentów.

Książka ta zawiera:

 1. tabelę porównawczą wybranych przepisów Ordynacji podatkowej przed i po zmianach,
 2. liczne przykłady liczbowe obrazujące nowelizację Ordynacji podatkowej, np. zakresie zaliczenia z wpłaty kosztów upomnienia, zaliczenia wpłaty bez zaokrąglenia,
 3. wzory uchwał oraz postanowień i decyzji z zakresu: interpretacji indywidualnych, zaliczenia wpłaty z urzędu i na wniosek, stwierdzenia nadpłaty, ustalenia wysokości podatku z pominięciem postanowienia, a także przykłady sporządzonych pełnomocnictw: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególnego i do doręczeń i zaświadczeń: o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym i o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 4. aktualny tekst ustawy Ordynacja podatkowa.

Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Stan prawny: Styczeń 2016 r.
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-8419-1
Liczba stron: 372
Waga: 630 g