Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności; zasad prowadzenia działalności... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.:

 1. statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności;
 2. zasad prowadzenia działalności komorniczej (zatrudnianie pracowników, przechowywanie akt sprawy oraz urządzeń ewidencyjnych);
 3. aplikacji komorniczej oraz statusu prawnego i uprawnień asesora komorniczego (zasady przeprowadzenia egzaminu konkursowego, obowiązki aplikanta, odpłatność aplikacji, egzamin komorniczy);
 4. kosztów działalności egzekucyjnej komornika (zwolnienie od egzekucji wyposażenia komornika);
 5. wydatków w toku egzekucji (termin podjęcia zaliczkowanej czynności, zwrot i pokrycie sum przekazanych przez sąd w sprawach osób zwolnionych od kosztów);
 6. opłat egzekucyjnych;
 7. dochodu komorników;
 8. nadzoru nad komornikami (nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości, nadzór Krajowej Rady Komorniczej, roczne sprawozdanie z działalności komornika);
 9. odpowiedzialności dyscyplinarnej zarówno komornika jak i aplikantów oraz asesorów komorniczych (kary dyscyplinarne, komisje dyscyplinarne, rozprawa itd.);
 10. samorządu komorniczego (Krajowy Zjazd Komorników, uchwały Krajowej Rady Komorniczej, Krajowa Rada Komornicza jako reprezentant komorników, organy izby komorniczej, Rada izby komorniczej).

Omawiana ustawa oparta jest łącznie na trzydziestu ośmiu aktach zmieniających, z czego trzy oczekują na wejście w życie w 2016 r. Autorka zauważa, iż przy tak licznych próbach usystematyzowania i uskutecznienia procedury egzekucyjnej niejednokrotnie dochodzi do rozbieżności w stosowaniu przepisów przez samych komorników.

Komentarz zawiera omówienie wszystkich najnowszych zmian dotyczących m.in.:

 • odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika wybranego przez wierzyciela w enumeratywnie wskazanych w ustawie przypadkach – ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 624), która weszła w życie 1.1.2016 r.;
 • obowiązku komornika do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym – ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045), która weszła w życie 1.1.2016 r.;
 • zmian kwalifikacji na stanowisko komornika względem sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców lub starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz osób posiadających stopień doktora nauk prawnych – ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224), która weszła w życie 1.1.2016 r.;
 • 4-dniowego terminu przekazania uprawnionemu przez komornika wyegzekwowanych należności, a także odsetek ustawowych wynikających z ewentualnego opóźnienia – ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830), która weszła w życie 1.1.2016 r.;
 • pobierania opłaty sądowej od wierzyciela od składanego w postępowaniu egzekucyjnym wniosku o wpis w księdze wieczystej i wskazanie w tym wniosku wysokości pobranej opłaty sądowej; dodania do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej współpracy z sądem prowadzącym elektroniczne postępowanie upominawcze w zakresie prowadzenia i aktualizowania listy komorników, zasad potwierdzania danych do weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację oraz z sądami prowadzącymi postępowania wieczystoksięgowe w zakresie identyfikacji komorników; przekazywania niezwłocznie aktualnych informacji o komornikach, zastępcach komorników oraz asesorach komorniczych przez Radę izby komorniczej Krajowej Radzie Komorniczej; prowadzenia przez Krajową Radę Komorniczą na podstawie informacji przekazywanych przez rady izb komorniczych w systemie teleinformatycznym listy komorników, zastępców komorników oraz asesorów komorniczych – ustawa z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która wchodzi w życie 1.4.2016 r.
 • nadania dokumentom pochodzącym od komornika uzyskanym z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne mocy dokumentu wydanego przez komornika; dodaniu do zakresu działania Krajowej Rady Komorniczej współpracy z podmiotem prowadzącym system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego oraz utworzenie i prowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne licytacje publiczne – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), która wchodzi w życie 8.9.2016 r.

Zatem zwrócenie uwagi na niespójność doktryny i judykatury w tożsamych kwestiach oraz wskazanie drogi do rozwiązania problemu stanowi dla Autorki punkt odniesienia do próby zanegowania bądź choćby podważenia schematów spośród przyjmowanych dotychczas.

Opracowanie ponadto szeroko obejmuje problematykę egzekucji komorniczej w oparciu o orzecznictwo sądów oraz stany faktyczne związane z pracą komorników oraz samorządu komorniczego. Jest to aktualnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o komornikach sadowych i egzekucji omawiający tematykę podatku VAT w danym zakresie. Wobec takiej konwencji jest on doskonałym połączeniem praktyki z teorią.

Prezentowany komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, zajmujących się na co dzień postępowaniem egzekucyjnym – komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, pracowników kancelarii komorniczych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, lecz również studentów oraz stron i uczestników postępowania egzekucyjnego.

Szczegóły

Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-8193-0
Liczba stron: 530
Oprawa: Miękka
Waga: 510 g