Kadry i płace w instytucjach kultury + Płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 118,15 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Michał Culepa

Kadry i płace w instytucjach kultury Omówienie najważniejszych zagadnień i problemów, z jakimi stykają się pracownicy kadr i płac oraz osoby zarządzające instytucjami kultury Mocne strony publikacji: zawiera płytę CD , na której znajdziesz 101 wzorów dokumentów... więcej ›

Opis książki

Kadry i płace w instytucjach kultury

Omówienie najważniejszych zagadnień i problemów, z jakimi stykają się pracownicy kadr i płac oraz osoby zarządzające instytucjami kultury

Mocne strony publikacji:

 • zawiera płytę CD , na której znajdziesz 101 wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac w instytucjach kultury oraz kierowników tych instytucji,
 • prezentuje na konkretnych przykładach rozwiązania problemów, jakie mogą pojawić się na styku pracodawca-pracownik, w szczególności dotyczące organizacji czasu pracy,
 • uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie w 2016 roku,
 • szeroko omawia zasady zatrudniania dyrektorów instytucji i ich zastępców, uwzględniając specyfikę ich stosunku pracy, nawiązywanego na podstawie powołania
 • omawia problematykę umów cywilnoprawnych, a także umów dotyczących używania przez pracowników instytucji kultury własnych instrumentów, sprzętu, kostiumów itp.
 • w zakresie prowadzenia akt osobowych wskazuje, jakie dokumenty należy gromadzić w poszczególnych częściach teczki, oraz wyjaśnia zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, aby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontrolnych – inspekcji pracy, a także organizatorów instytucji kultury.

Książka uwzględnia zmiany przepisów KP, dotyczące zatrudniania na podstawie umów na czas określony oraz uprawnień rodzicielskich, jakie obowiązują od 2 stycznia 2016 r. i 22 lutego 2016 r. Polegają one m.in. na:

 • wprowadzeniu limitu czasowego i ilościowego umów zawieranych na czas określony,
 • znacznym ograniczeniu możliwości zawierania umów na czas określony na okres przekraczający 33 miesiące,
 • poszerzeniu możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika – ojca dziecka (dzieci), a także przyznania prawa do tych urlopów innym członkom najbliższej rodziny (w szczególnych przypadkach),
 • likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zwiększeniu wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 • zmianie terminów na składanie wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski,
 • zmianie zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużanie tego urlopu).

W zakresie powyższych zmian, książka zawiera zestaw wzorów nowych dokumentów, które powinni składać pracownicy, korzystający z uprawnień rodzicielskich.

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • jak prawidłowo określić zakres kompetencji dyrektora instytucji kultury,
 • jak powinny być ukształtowane relacje: organizator – instytucja kultury w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników tej instytucji,
 • jakie są zasady nawiązywania umów o pracę na czas określony w świetle najnowszych zmian KP,
 • jakie dokumenty muszą składać pracownicy – rodzice, chcąc skorzystać ze swoich uprawnień do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego czy zwolnień z tytułu opieki nad dziećmi po zmianach,
 • jak ustalać prawidłowe rozkłady czasu pracy w długich okresach rozliczeniowych,
 • jak prawidłowo rozliczać podróże służbowe w instytucjach kultury,
 • w jaki sposób i na jakiej podstawie zawierać umowy cywilnoprawne z pracownikami i innymi osobami zatrudnionymi w instytucjach kultury,
 • jak prawidłowo sformułować zapisy umowne dotyczące przeniesienia i zabezpieczenia praw autorskich do dzieł artystycznych i wykonań tych dzieł.

W książce znajdziesz również odpowiedzi na następujące pytania:

 • na jaki okres można powołać dyrektora "zwykłej" instytucji kultury, a na jaki – dyrektora instytucji artystycznej,
 • jakie są skutki przekroczenia 33-miesięcznego terminu przy zawieraniu umowy na czas określony,
 • z jakiego powodu można odwołać dyrektora bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • jak długo przechowywać dokumenty kadrowe,
 • czy można zastosować mieszany system czasu pracy – równoważny z przerywanym,
 • czy na przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy potrzebne jest zezwolenie inspekcji pracy,
 • w jakim zakresie pracownik ma zwrócić pracodawcy koszta uszkodzonego z winy pracownika sprzętu,
 • czy zleceniobiorcy należy się zwrot kosztów wyjazdu w delegację,
 • gdzie należy określić ekwiwalent za używanie własnych instrumentów przez pracownika-muzyka zatrudnionego w instytucji artystycznej,
 • jakie cechy powinno mieć dzieło, którego twórca korzysta z ochrony praw autorskich.

W książce i na płycie CD znajdziecie Państwo m.in. wzory takie jak:

 • statut instytucji kultury,
 • umowa o pracę,
 • dokumenty dotyczące urlopów dla rodziców, np. rodzicielskich, wychowawczych,
 • umowa dotycząca wypożyczania dzieł sztuki,
 • umowa o artystyczne wykonanie utworu,
 • umowa licencyjna dotycząca przeniesienia praw autorskich do dzieła.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 384
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 635 g
 • ISBN: 978-83-255-7889-3
 • EAN: 9788325578893
 • Kod serwisu: 00632900

Kategorie