Informacja w administracji publicznej 1/2016

Opis produktu:

Informacja w administracji publicznej 1/2016 - Kwartalnik dla sektora publicznego W bieżącym numerze: Zasady tworzenia zbiorów danych osobowych – jak przetwarzać pozyskiwane zbiory danych osobowych w zbiorach danych i poza nimi. Sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych – prezes ENSI Maciej Byczkowski dzieli się... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

Informacja w administracji publicznej 1/2016 - Kwartalnik dla sektora publicznego

W bieżącym numerze:

Zasady tworzenia zbiorów danych osobowych – jak przetwarzać pozyskiwane zbiory danych osobowych w zbiorach danych i poza nimi.

 1. Sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych – prezes ENSI Maciej Byczkowski dzieli się doświadczeniami z pierwszych dokonanych sprawdzeń zgodności przetwarzania danych w podmiotach administracji publicznej.
 2. Ponowne wykorzystanie informacji a ochrona praw autorskich – artykuł omawia zależności występujące pomiędzy ponownym wykorzystaniem informacji publicznej w trybie wnioskowym a prawami autorskimi, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, jako przesłanki odmowy ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 3. Instrukcja przetwarzania informacji niejawnych – omówienie kolejnego dokumentu, który powinien funkcjonować w jednostce, w której przetwarzane są informacje o klauzulach „niejawne” i „zastrzeżone”.

Ponadto w bieżącym numerze:

 1. Ankiety naukowe a dostęp do informacji publicznej
  • Jak powinien zachować się organ po otrzymaniu takiej ankiety?
  • Co jest szczególnym interesem społecznym w sytuacji, gdy badania dotyczą funkcjonowania samorządu?
  • Czy można odmówić udzielenie informacji publicznej?
 2. Stan prac nad ogólnym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych.
 3. Jak przetwarzać dane osobowe dłużników jednostek samorządu terytorialnego aby nie naruszyć prywatności oraz przepisów o ochronie danych osobowych?
 4. Czy deklaracje śmieciowe są zbiorem danych i czy trzeba go rejestrować w GIODO?
 5. Udostępnianie kalendarzy spotkań organów władzy publicznej – czy w przypadku winsoku o udostępnienie tych informacji organ powinien udostępnić swój kalendarz?
 6. WCAG 2.0 a BIP artykuł pokazuje praktyczne informacje dotyczące wdrożenia przy prowadzeniu stron BIP zasad WCAG 2.0, których przestrzeganie wynika z przepisów regulujących funkcjonowanie urzędowego publikatora teleinformatycznego.
 7. Czy wizerunek prokuratora w legitymacji służbowej jest informacją publiczną?

Informacja w administracji publicznej to całościowe uporządkowanie problematyki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w jednostkach i instytucjach administracji publicznej.

Spojrzenie na informacje w administracji z trzech perspektyw!

 • informacji publicznej
 • ochrony danych osobowych oraz
 • tajemnic ustawowo chronionych

Jako Czytelnicy „Informacji w administracji publicznej” mogą Państwo korzystać z Serwisu Porad Eksperckich. Wystarczy przesłać na adres e-mail redakcji!

„Informacja w administracji publicznej" jest kwartalnikiem skierowanym do sektora publicznego m.in. do:

 • Gdzie
  • urzędy centralne (ministerstwa, urzędy, stacje, inspektoraty, sądy i prokuratura),
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Instytucji kultury, jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych i inne jednostki organizacyjne samorządu.
 • Dla kogo
  • pracownicy odpowiedzialni za udostępnianie informacji publicznej,
  • osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych,
  • sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego,

Korzyści:

 • Jak reagować, gdy powinniśmy zapewnić prawo do informacji, a jednocześnie chronić pewne kategorie informacji,
 • Jakie są korzyści z powołania ABI oraz czy zawsze jest to opłacalne,
 • Kiedy urząd może odmawiać dostępu do informacji,
 • Co robić gdy prawo do informacji pozostaje w kolizji z prawem do prywatności,
 • Jak orzekają w tych sprawach sądy.

Patronem merytorycznym czasopisma są:

 • Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych,
 • Stowarzyszenie Wspierania Obronności Narodowej.

Szczegóły

Seria: Informacja w administracji publicznej
Rok wydania: 2016
ISBN: 2392-2265
ISSN: 2392-2265
Liczba stron: 80
Oprawa: Miękka
Waga: 238 g

Pliki do pobrania

Tagi