Bestseller

Świadczenie wychowawcze. Program 500+

30% taniej
Promocyjna cena 30% taniej
 • 90,30 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  30% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Prawo do świadczenia wychowawczego – procedury i zasady przyznawania PROGRAM 500+ W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki związane z realizacją Programu 500+. Niniejsza... więcej ›

Pakiety z tym produktem
Więcej o książce

Prawo do świadczenia wychowawczego – procedury i zasady przyznawania

PROGRAM 500+

W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki związane z realizacją Programu 500+.

Niniejsza książka przedstawia właściwe interpretacje niuansów nowej ustawy oraz zawiera gotowe propozycje efektywnego zorganizowania obsługi tego programu.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo, jak:

 • krok po kroku przeprowadzić postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, tak aby nie zostało zakwestionowane;
 • kalkulować świadczenie wychowawcze w skomplikowanych przypadkach wymagających zgromadzenia dodatkowej dokumentacji;
 • zorganizować pracę tak, by ustrzec się kumulacji wniosków i uniknąć tłumów świadczeniobiorców w placówce;
 • optymalnie pokryć wydatki związane z wdrożeniem programu prowizją w wysokości 2%;
 • nauczyć się interpretować niejasne zapisy dotyczące marnotrawienia świadczenia wychowawczego i poznać gotowe propozycje postępowania w sytuacji stwierdzenia „wydatkowania niezgodnego z celem”;
 • poznać kluczowe zasady prowadzenia postępowania w przypadku wypłaty świadczenia nienależnego;
 • wyznaczyć termin wypłacania świadczeń i jakie podjąć działania w przypadku opóźnień;
 • zabezpieczyć się przed konsekwencjami związanymi z wyciekiem danych wrażliwych i sprostać nowym wyzwaniom związanym z obsługą tych danych.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 34 wzory dokumentów.

W książce „Świadczenie wychowawcze” otrzymają Państwo:

 1. Omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego:
  • Organizacja pracy działu zajmującego się świadczeniem wychowawczym,
  • Procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
  • Osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
  • Sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany)
  • Dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz trudności w ocenie formalnej,
  • Określenie momentu nabycia prawa do świadczenia wychowawczego,
  • Warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu
  • Warunki, w jakich nie przysługuje prawo do zasiłków,
  • Zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ właściwy,
 2. Wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego:
  • Braki formalne,
  • Niemożność załatwienia sprawy w terminie,
  • Konieczność zawieszenia postępowania,
  • Ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
  • Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
 3. Opis procedowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśniecie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
 4. Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
 5. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego ( + rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);
 6. Księgowania w zakresie świadczenia wychowawczego;
 7. Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów;
 8. Wzory dokumentów, dostępne także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD w tym:
  • Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
  • Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na drugi i kolejne dziecko;
  • Wzór decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko;
  • Wzór decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;
  • Wzór decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko;
  • Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą prawa do świadczenia wychowawczego.

Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-8509-9
Liczba stron: 222
Waga: 388 g