Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 109,65 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej - Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń Praktyczny poradnik prezentujący obowiązki dyrektorów jednostek pomocy społecznej i jednostek pieczy zastępczej oraz ich uprawnienia w... więcej ›

Opis książki

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej - Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń

Praktyczny poradnik prezentujący obowiązki dyrektorów jednostek pomocy społecznej i jednostek pieczy zastępczej oraz ich uprawnienia w procesie zarządzania kadrami

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób kompleksowy wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów do pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz placówkach działających w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto wyjaśniono, jakich informacji można zażądać od kandydata ubiegającego się o pracę, a jakich od przyjętego już pracownika.

Książka zawiera również liczne przykłady, w których zostało czytelnie i przejrzyście zaprezentowane, w jaki sposób konstruować i wprowadzać przepisy zakładowego prawa pracy. Wskazano na różnice pomiędzy obowiązkowymi elementami regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania a elementami dobrowolnymi. Publikacja zajmuje się również trybem uzgadniania treści regulaminów pracy i wynagradzania. Wskazano przypadki, w których pracodawca nie jest związany stanowiskiem zakładowych organizacji związkowych co do treści regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania.

W części dotyczącej urlopów wypoczynkowych i czasu pracy przedstawiono konsekwencje wezwania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Omówiono problematykę urlopu na żądanie. Książka wyjaśnia, kiedy urlop wypoczynkowy jest przerywany, a kiedy możliwe jest jego przesunięcie. Przestawiono również mechanizm udzielenia pracownikom socjalnym urlopu dodatkowego.

W zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników książka wskazuje, jakie dokumenty należy gromadzić w poszczególnych częściach teczki. Wyjaśniono również zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, aby nie narazić się na zarzut ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Książka uwzględnia obszerne zmiany prawne, jakie w tym zakresie obowiązują od 2 stycznia 2016 r. i 22 lutego 2016 r. Polegają one m.in. na:

 • wprowadzeniu limitu czasowego i ilościowego umów zawieranych na czas określony,
 • znacznym ograniczeniu możliwości zawierania umów na czas określony na okres przekraczający 33 miesiące
 • poszerzeniu możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika – ojca dziecka (dzieci), a także przyznania prawa do tych urlopów innym członkom najbliższej rodziny (w szczególnych przypadkach),
 • likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zwiększeniu wymiaru urlopu rodzicielskiego,
 • zmianie terminów na składanie wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski,
 • zmianie zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (proporcjonalne wydłużanie tego urlopu).

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • Kiedy można w placówce opieki społecznej zatrudnić osobę na umowę na czas określony na okres 4 lat?
 • Jak zmieniły się zasady korzystania z urlopów rodzicielskich od stycznia 2016 r.?
 • Komu przysługuje urlop macierzyński i rodzicielski (od 2.1.2016 r. znacznie rozszerzono krąg osób, które mogą z nich skorzystać)?
 • Jaki termin wypowiedzenia stosować do umowy zawartej na czas określony?
 • Jak krok po kroku obliczać wymiar urlopu rodzicielskiego, gdy pracownik łączy go z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o urlop albo związany z korzystaniem z urlopu i jakie dokumenty pracownik musi do niego dołączyć?

W książce znajdziesz również odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę rekrutacyjną?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interesy pracodawcy przy zawieraniu umów szkoleniowych z pracownikiem?
 • Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełnić kandydat na pracownika socjalnego?
 • Kiedy podstawą zatrudnienia może być umowa cywilnoprawna?
 • W jaki sposób zgodnie z przepisami zwolnić pracownika socjalnego?
 • Od kiedy i na jakich zasadach pracownikom socjalnym będzie przysługiwać prawo do korzystania z pomocy superwizorów pracy socjalnej?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interesy pracodawcy przy zawieraniu umów szkoleniowych z pracownikiem?
 • Jak w prawidłowy sposób prowadzić akta osobowe pracowników?
 • Kiedy pracodawca może zwolnić się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie mobbingowi?
 • Jak prawidłowo skonstruować regulamin wynagradzania?
 • Dlaczego nie warto przepisywać do aktów prawa zakładowego (regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania) przepisów z Kodeksu pracy?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wszczęciem wobec pracownika postępowania karnego?

Stan prawny wydania to 22 luty 2016 r. Data ta nie jest przypadkowa. W dniu tym weszły bowiem w życie zmienione przepisy Kodeksu pracy w zakresie nowych zasad zawierania umów na czas określony. Jednocześnie od 2 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników, w tym w szczególności urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Z tym samym dniem weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • procedura antymobbingowa,
 • porozumienie o wyznaczeniu określające zakres zadań w zadaniowym systemie czasu pracy asystenta rodziny,
 • porozumienie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,
 • zawiadomienie o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: 22 luty 2016 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-255-8522-8
 • EAN: 9788325585228
 • Kod serwisu: 00643500

Kategorie