Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Apelacje cywilne i karne jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych... więcej ›

Więcej o książce

Apelacje cywilne i karne jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany procedury karnej wprowadzone m.in. ustawą z 11.3.2016 r. (Druk Sejmowy Nr 207, Sejm VIII Kadencji – wejście w życie 15.4.2016 r.), których celem jest powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu (kontradyktoryjno-inkwizycyjnego) i które dotyczą, m.in.:

 • możliwości usunięcia przez sąd drugiej instancji ewentualnych uchybień popełnionych przez sąd pierwszej instancji,
 • możliwości prowadzenia postępowania przez strony niekorzystające z profesjonalnego przedstawiciela, co sprowadza się przede wszystkim do zwolnienia ich z obowiązku formułowania zarzutów w odniesieniu do rozstrzygnięcia, a tym samym dokonywania w wypadku niepodniesienia takich zarzutów całościowej kontroli rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy,
 • możliwości zaskarżenia tzw. rozstrzygnięcia negatywnego,
 • kwestii związanych z zakresem zaskarżenia,
 • możliwości uchylenia zaskarżonego orzeczenia – jako rażąco niesprawiedliwego – niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w wypadkach stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, zakazu ne peius lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości.

Ponadto książka zawiera wszystkie najnowsze nowelizacje z zakresu procedury cywilnej wprowadzone ustawą z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm. – wejście w życie 8.9.2016 r.), która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych tzw. duża informatyzacja postępowania cywilnego

Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono trzy części. Pierwsza z nich – opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych, a trzecia część – orzecznictwo, zawiera przegląd najnowszego orzecznictwa, który dla wygody Czytelnika został podzielony tematycznie, adekwatnie do systematyki całej publikacji.

W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

 • dopuszczalność apelacji cywilnej,
 • podmioty legitymowane do składania apelacji,
 • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji,
 • elementy konstrukcyjne apelacji,
 • opłaty sądowe w sprawach cywilnych
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • odpowiedź na apelację
 • postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz granice rozpoznania.

W części II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
 • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
 • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
 • Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

W ZAKRESIE APELACJI KARNEJ

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

 • dopuszczalność apelacji karnej,
 • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
 • właściwość sądów,
 • termin do wniesienia apelacji karnej,
 • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej,
 • zarzuty apelacyjne,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
 • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.

W części II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu,
 • Odpowiedź na apelację karną,
 • Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
 • Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
 • Upoważnienie do obrony,
 • Uprawnienie do obrony nieograniczonej,
 • Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
 • Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa.

Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

Zalety dla Czytelnika!

 • gotowe wzory pism,
 • merytoryczna analiza wyroków sądowych,
 • wskazanie klasycznych błędów i problemów związanych z pisaniem pism procesowych,
 • wyczerpujące i szczegółowe omówienie tematyki apelacji cywilnych i karnych w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo,
 • aktualny stan prawny, uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i orzecznictwo.
Zapraszamy na szkolenia z prawa cywilnego 7.08.2019 Reforma KPC 2019 - projektowane zmiany procedury cywilnej 21.08.2019 Reforma KPC 2019 - obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach 18.09.2019 Reforma KPC 2019 - projektowane zmiany procedury cywilnej www.akademia.beck.pl Sprawdź wszystkie szkolenia

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2016
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-255-8379-8
Liczba stron: 384
Oprawa: Miękka
Waga: 470 g