Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 152,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela... więcej ›

Więcej o książce

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.

W niniejszym 3. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 11.3.2016 r. (Druk Sejmowy Nr 207, Sejm VIII Kadencji), których celem jest powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej (kontradyktoryjno-inkwizycyjnego modelu postępowania jurysdykcyjnego), w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu i które dotyczą, m.in.:

 • możliwości usunięcia przez sąd drugiej instancji ewentualnych uchybień popełnionych przez sąd pierwszej instancji,
 • możliwości zaskarżenia tzw. rozstrzygnięcia negatywnego,
 • kwestii związanych z zakresem zaskarżenia,
 • możliwości uchylenia zaskarżonego orzeczenia – jako rażąco niesprawiedliwego – niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w wypadkach stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, zakazu ne peius lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości,
 • zmiany zakresu formalnej kontroli aktu oskarżenia,
 • zapewnienia obrońcy i pełnomocnika tzw. osobie niezamożnej po weryfikacji jej stanu majątkowego i rodzinnego,

które wejdą w życie 15.4.2016 r.

I Część niniejszej publikacji to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata i radcy prawnego do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata i radcy prawnego przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw karnych. Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do II części publikacji – do poszczególnych wzorów pism procesowych

Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, który znajduje się na końcu każdego rozdziału – są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej i radcowskiej.

W niniejszej publikacji omówione zostały takie zagadnienia jak:

 • adwokat i radca prawny w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego<, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia;
 • prawne aspekty obrony i występowania w charakterze obrońcy w sprawie karnej; wpis na listę adwokatów i radców prawnych;
 • powstanie i ustanie stosunku obrony, a także jej odmowa;
 • obowiązki obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie stosowania środków zapobiegawczych;
 • klauzula "ściśle tajne";
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • udział w czynnościach po zamknięciu postępowania przygotowawczego, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji;
 • udział obrońcy w rozprawie głównej (tj.: przesłuchanie oskarżonych, świadków i biegłych, a także eksperyment procesowy);
 • udział obrońcy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym;
 • wznowienie postępowania karnego;
 • udział obrońcy w postępowaniu wykonawczym; warunkowe przedterminowe zwolnienie.

II Część publikacji to niezwykle praktyczny element tej publikacji a mianowicie wzory poszczególnych pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesłania w części I – praktycznym komentarzu.

W publikacji zostały zamieszczone następujące wzory pism procesowych:

 • zgłoszenie obrońcy,
 • upoważnienie do obrony nieograniczonej,
 • upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
 • upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
 • zażalenie na zatrzymanie,
 • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania względnie o zmianę środka zapobiegawczego,
 • wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego,
 • wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania,
 • wniosek o wydanie opinii o oskarżonym za okres tymczasowego aresztowania,
 • wniosek dowodowy,
 • wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu warunkowego umorzenia postępowania,
 • subsydiarny akt oskarżenia,
 • odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi,
 • wniosek o zwrot sprawy do prokuratury,
 • wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
 • zażalenie na zarządzenie Prokuratury Apelacyjnej dot. obrazy przepisów postępowania polegające na tym, że nie ma żadnego uzasadnienia formalnego dla udostępnienia obrońcy treści wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania,
 • zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych,
 • zażalenie na postanowienie dot. obrazy przepisów postępowania poprzez bezpodstawną odmowę udostępnienia wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego,
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia,
 • wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
 • apelacja,
 • odpowiedź na apelację karną,
 • zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych,
 • skarga kasacyjna od wyroku SO z powodu przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego,
 • wniosek o wznowienie postępowania,
 • wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów i radców prawnych, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych w sprawach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Będzie również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania karnego.

Szczegóły

Seria: Metodyki Becka
Rok wydania: 2016
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-255-8545-7
Liczba stron: 408
Waga: 520 g