Monitor Prawniczy Nr 6/2016

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 58,50 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W numerze 6/2016 "Monitora Prawniczego" polecamy m.in.: Dr Andrzej Olaś "Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I". Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy –... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 6/2016 "Monitora Prawniczego" polecamy m.in.:

 • Dr Andrzej Olaś "Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I". Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która w zasadniczej swej części wejdzie w życie z dniem 8.9.2016 r. stanowi niewątpliwie największą nowelizację KPC od czasu zmian wprowadzonych ustawą z 16.9.2011 r. Ustawa ta wprowadza m.in. szereg modyfikacji w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Za najistotniejsze novum w ww. postępowaniu uznać przy tym wypada instytucję umorzenia postępowania na wniosek powoda zgłoszony w pozwie, unormowaną w art. 50532 § 4, art. 50533 § 3 i art. 50534 § 3 KPC. W ramach niniejszej publikacji przedstawione zostały zasadnicze kwestie związane z ww. instytucją, a więc jej geneza, cel (funkcja), zakres zastosowania, charakter prawny, skutki jej aplikacji dla sytuacji prawnej stron postępowania, jak również zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie umorzenia EPU na ww. podstawach. Zasadniczym celem artykułu jest próba identyfikacji oraz rozwiązania najistotniejszych problemów interpretacyjnych, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów w praktyce sądowej, jak również ocena nowo wprowadzonej regulacji, wraz z ewentualnymi uwagami de lege ferenda zmierzającymi do jej usprawnienia.
 • Paweł Dutka "Pozostawienie pisma w aktach ze skutkiem doręczenia w stosunku do przedsiębiorcy – osoby fizycznej". W artykule przedstawiono praktyczne uwagi na temat doręczeń przedsiębiorcom zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sądy często nie stosują analogicznego – do tego odnoszącego się do podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – rygoru fikcji doręczenia w stosunku do podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Tym samym deprecjonowany jest rejestr publiczny CEIDG, a informacje adresowe w nim zawarte nie usprawniają często postępowania cywilnego, a powinny. Dochodzi do sytuacji, w której analogiczny przepis, jednakowo traktujący przedsiębiorcę zarejestrowanego w CEIDG i tego wpisanego do KRS, jest interpretowany przez sądy w sposób odmienny – nawet odmawiający temu pierwszemu przepisowi "posiadania treści normatywnej". Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na nierówne traktowanie obu grup podmiotów w zakresie uprzedniego pouczenia o skutkach nieujawnienia prawidłowych, aktualnych danych adresowych przedsiębiorcy w rejestrze. Doktryna wskazuje na konieczność zmian, najczęściej w kierunku zupełnego ujednolicenia przepisów odnoszących się do tych grup podmiotów w kwestii doręczeń. Jak dotąd sądy bowiem albo traktują przedsiębiorców z CEIDG jak pozostałe osoby fizyczne albo (rzadziej) dokonują doręczeń na adres ujawniony w CEIDG jako adres do doręczeń. Niestety przeważające w orzecznictwie utożsamianie miejsca zamieszkania i adresu z art. 126 § 2 pkt 1 KPC (i stosowanie analogicznego zabiegu przy interpretacji art. 139 § 3 KPC) oraz przyjmowanie, że pierwsze doręczenie powinno nastąpić zawsze na adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej (również występującej w charakterze przedsiębiorcy) powoduje, że w istocie dyspozycja art. 139 § 3 jest nierealizowalna w stosunku do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. A powód nie może mieć pewności, czy posiadając wyłącznie dane adresowe ujawnione w CEIDG (w tym adres do doręczeń pozwanego przedsiębiorcy) w ogóle będzie w stanie doprowadzić do zawisłości sporu.
 • Michał Gintowt "Konfigurator jako multimedialne narzędzie twórczości". Opracowanie zmierza do ustalenia takich cech konfiguratora multimedialnego, które mają znaczenie dla prawnoautorskiego statusu tworzonych z jego pomocą dzieł. Szczególna uwaga poświęcona została tym cechom, które – ze względu na wymóg indywidualności oraz oryginalności utworu – mają wpływ na możliwość powstania praw autorskich na rzecz użytkownika konfiguratora. Z tego względu analiza obejmuje zwłaszcza wpływ konfiguratora na przebieg procesu twórczego. W jej rezultacie omówione zostały warunki, w których przebieg tego procesu ustalony mógłby zostać nie w oparciu o cechy konkretnego rezultatu wykorzystania konfiguratora, ale o cechy samego konfiguratora, a także okoliczności, które prowadzić mogą do tak ścisłego powiązania konfiguratora z procesem twórczym, że uzasadniać to będzie uznanie każdego powstałego z jego pomocą rezultatu za pozbawiony przymiotu oryginalności.

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2016
ISBN: 977123065016711
ISSN: 1230-6509
Oprawa: Miękka
Waga: 154 g

Pliki do pobrania

Tagi