Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz Dodatki mieszkaniowe autorstwa dr Grażyny Manjury-Niśkiewicz stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. Autorka w piątym wydaniu książki... więcej ›

Opis książki

Komentarz Dodatki mieszkaniowe autorstwa dr Grażyny Manjury-Niśkiewicz stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.

Autorka w piątym wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Komentarz uwzględniający aktualny stan prawny odwołuje się także do najnowszych nowelizacji ustawy wprowadzonych na mocy:

 • ustawy z 26.7.2013 r. dotyczące pojęcia dochodu gdzie za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 • ustawy z 20.3.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zawierające wyliczenie świadczeń których nie wlicza się do dochodu tj.: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • ustawy z 11.2.2016 r. gdzie poszerzeniu uległ katalog świadczeń których nie wlicza się do dochodu o świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Publikacja zawiera również omówienie kilku wybranych przepisów PrEnerg gdzie ustawą z 26.7.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) został wprowadzony dodatek energetyczny. Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia: odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokości dodatku energetycznego, procedury jego przyznawania i wypłacania. Autorka omówiła również kilka przepisów związanych z zagadnieniem dodatku energetycznego z ustawy nowelizującej PrEnerg m.in. średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, terminu przyznania dodatku energetycznego, maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki energetyczne.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz dorobek naukowy dotyczący poruszanej w komentarzu tematyki.

Publikacja zawiera – oprócz tekstu ustawy oraz komentarza do poszczególnych unormowań – zbiór przepisów wykonawczych i związkowych, które zamieszczone zostały w postaci pełnej bądź też w tzw. wyciągach najważniejszych przepisów.

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stanowi użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką dodatków mieszkaniowych w tym dla prawników praktyków.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 300
 • Wymiary: 121x192 mm
 • Waga: 326 g
 • ISBN: 978-83-255-8628-7
 • EAN: 9788325586287
 • Kod serwisu: 00665800

Kategorie