Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie obszerne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie obszerne zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku. Zmiany (skomentowane w naszym komentarzu pod red. Bartłomieja Opalińskiego) to przede wszystkim:

 1. zmiany w zakresie danych, które muszą znaleźć się w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) wraz z wymogiem, że KIP musi być podpisana przez autora lub osobę kierującą zespołem autorów (wcześniej takiego wymogu nie było),
 2. nowe kryteria, które musi wziąć pod uwagę urząd, stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
 3. nowe wytyczne dotyczące treści, jaką powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – są to bardzo ważne zmiany dla specjalistów ds. ochrony środowiska opracowujących raporty środowiskowe,
 4. nowe przepisy dotyczące kar pieniężnych, które mogą być nałożone na inwestora zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak  i po jego zrealizowaniu, za naruszenie warunków, wymogów czy obowiązków związanych z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia – od 500 zł do 1 000 000 zł.

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, zawierająca:

 • liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,
 • bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,
 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które obowiązują od 1.1.2016 r. oraz ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, której większość przepisów weszło w życie 1.1.2017 r.

Poszczególne zagadnienia objaśnione zostały w sposób jak najbardziej praktyczny. Unikano skomplikowanych wywodów naukowych, zastępując je praktycznymi wyjaśnieniami pojawiających się problemów, np. dotyczących:

 • obiegu dokumentów w procesie udostępniania informacji o środowisku,
 • ustalenia, kiedy organ musi udostępnić informacje o środowisku, a kiedy może odmówić ich udzielenia,
 • ustalenia, jakie organy powinny wziąć udział w postępowaniu o udzielenie informacji o środowisku.

Komentarz stanowi omówienie wszystkich artykułów ustawy wraz z odwołaniem się do innych aktów prawnych, w tym przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, licznych dyrektyw wydawanych przez organy Unii Europejskiej, a także do aktów prawnych, które wcześniej regulowały tę problematykę. W II części komentarza został zawarty zbiór wzorów dokumentów występujących na różnych etapach postępowania przewidzianego w ustawie, wraz ze wskazaniem odnośnych przepisów ustawy. Wskazany zbiór obejmuje następujące wzory (wzory te znajdują się również na płycie CD dołączonej do publikacji):

Wzór 1 – wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

Wzór 2 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wzór 3 – karta informacyjna przedsięwzięcia,

Wzór 4 – wezwanie do uzupełnienia wniosku,

Wzór 5 – wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

Wzór 6 – postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o istnieniu konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko,

Wzór 7 – postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o nieistnieniu konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 8 – postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu,

Wzór 9 – postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 10 – postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na    środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/przebudowie,

Wzór 11 – postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/przebudowie,

Wzór 12 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opiniujące zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Wzór 13 – postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Wzór 14 – postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Wzór 15 – postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wzór 16 – obwieszczenie o prowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 17 – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wzór 18 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia,

Wzór 19 – wniosek o pozwolenie na budowę,

Wzór 20 – decyzja o pozwoleniu na budowę,

Wzór 21 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia w zakresie obszaru Natura 2000.

Wzór 22 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dzięki temu komentarzowi Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak wyglądają poszczególne etapy postępowania w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jakie w tym zakresie należy złożyć dokumenty?
 • Jak kształtuje się stosunek komentowanej ustawy do innych przepisów prawa krajowego regulujących tę problematykę?
 • Jakie kategorie informacji podlegają udostępnieniu?
 • Jaki krąg podmiotów zobowiązany jest do udostępnienia informacji o środowisku?
 • Kiedy organ może odmówić udzielenia informacji i jak w takiej sytuacji postąpić?
 • Jakie organy państwowe i w jakim zakresie biorą udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji o środowisku?
 • Jak wygląda postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć?
 • Jak wygląda postępowanie z dokumentacją w toku postępowania o udostępnienie informacji o środowisku?

Jeżeli na co dzień zajmujesz się problematyką udostępniania informacji o środowisku, ochroną środowiska albo dostępem do informacji publicznej, ta książka jest dla Ciebie.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Liczba stron: 300
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 710 g
 • ISBN: 978-83-255-8607-2
 • EAN: 9788325586072
 • Kod serwisu: 00654400

Kategorie