PROMOCJA 2+1 › Trzecia książka za 1 zł - Sprawdź 

x


  
  
  


  
  

Monitor Prawniczy Nr 11/2016

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 61,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

W numerze 11/2016 polecamy m.in.: "Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – istota i spodziewane skutki najważniejszych zmian", dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Najnowsza ustawa zmieniająca ustawę z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 17.4.2016 r. Jako cel jej przygotowania... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 11/2016 polecamy m.in.:

 • "Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – istota i spodziewane skutki najważniejszych zmian", dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Najnowsza ustawa zmieniająca ustawę z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 17.4.2016 r. Jako cel jej przygotowania i uchwalenia wskazywano potrzebę wzmocnienia kompetencji i skuteczności działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów. Warto przypomnieć, że Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w sprawach ochrony konsumentów, a do jego kompetencji w tym zakresie należy ochrona tzw. zbiorowych interesów konsumentów. Realizując te zadania Prezes UOKiK prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje, w których może nakładać wysokie kary pieniężne na naruszających prawa konsumentów przedsiębiorców. Wspomniana wyżej nowelizacja przyznała mu nowe zadania i kompetencje dotyczące ochrony konsumentów mające także znaczący wpływ na pozycję przedsiębiorców. Najważniejsze z tych zmian oraz wynikające z nich konsekwencje zostaną omówione poniżej.
 • "Pełnomocnik i pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym", dr Jan Chmielewski. Charakterystyczną cechą postępowania administracyjnego jest to, że – w odróżnieniu od procedury karnej oraz cywilnej – strony występują tutaj najczęściej samodzielnie, bez udziału (profesjonalnego) pełnomocnika. Nie oznacza to jednak, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawierają normatywnych podstaw ustanowienia reprezentacji stron. Przeciwnie, w sytuacji gdy osoba fizyczna będąca stroną nie posiada zdolności do czynności prawnych (np. małoletni), konieczna jest reprezentacja przedstawiciela (art. 30 § 2 KPA). Jest to tzw. przedstawicielstwo ustawowe, wynikające expressis verbis z ustawy lub orzeczenia sądu i obejmuje ono obligatoryjnie także reprezentację stron nie będących osobami fizycznymi (np. gminę, spółkę handlową, organizację społeczną). Takie strony, zgodnie z dyspozycją art. 30 § 3 KPA, działają przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych. Ponadto w ogólnym postępowaniu administracyjnym istnieje reprezentacja fakultatywna, mająca miejsce wówczas, gdy strona sama decyduje się – poprzez jednostronne oświadczenie woli – na umocowanie reprezentanta. Chodzi o instytucję procesową pełnomocnictwa strony, której istota oraz specyfika ukazane zostaną – na tle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych – w niniejszym opracowaniu.

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2016
ISBN: 977123065016722
ISSN: 1230-6509
Liczba stron: 56
Oprawa: Miękka
Waga: 154 g

Pliki do pobrania

Tagi