W dodruku

Problemy analizy finansowej w praktyce. Studia przypadków w zakresie w interpretacji sprawozdań finansowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 189,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed wznowieniem
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w dniu wznowienia [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień publikacji w dodruku ›

Autor: prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita, dr Beata Iwasieczko, dr Angelika Kaczmarczyk, dr Piotr Oleksy, dr Katarzyna Piotrowska

Poradnik pokazuje jak wykrywać różne pułapki i problemy przy interpretacji sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z zasadami prawa bilansowego i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Podstawowym celem publikacji jest zaprezentowanie wpływu... więcej ›

Więcej o książce

Poradnik pokazuje jak wykrywać różne pułapki i problemy przy interpretacji sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z zasadami prawa bilansowego i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Podstawowym celem publikacji jest zaprezentowanie wpływu najważniejszych zasad wynikających z prawa bilansowego (takich jak zasada memoriału, współmierności kosztów i przychodów itd.) na właściwą interpretację sprawozdań finansowych.

Wygodny podział:

Publikacja podzielona jest na 10 rozdziałów:

 • Każdy rozdział poświęcony jest wybranemu problemowi rachunkowości, który stwarza wiele problemów interpretacyjnych w praktyce.
 • Przykładowo w praktyce często liczy się różne wskaźniki rentowności, które są oparte na wyniku finansowym, przy czym pomija się, że wynik ten może być różnie interpretowany z uwzględnieniem zasad rachunkowości w zależności od tego, jak kształtuje się ściągalność należności, które memoriałowo kształtują wynik.

Każdy rozdział ma ściśle określoną strukturę:

 • istota wybranego zagadnienia z zakresu rachunkowości,
 • problemy analityczne i konsekwencje interpretacyjne,
 • analiza wskaźnikowa – wykrywanie (diagnoza),
 • studium przypadku na podstawie badania rzeczywistego przedsiębiorstwa.

Atuty publikacji:

 • Analizy sprawozdań konkretnych spółek, wraz z studium przypadków.
 • Kilkanaście konkretnych przykładów liczbowych.
 • Pogłębiona interpretacja wzajemnych zależności omawianych wskaźników.

W książce znajdziesz odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak zjawisko aktywowania kosztów w zapasach wpływa na wynik finansowy?
 • W jaki sposób aktywowanie kosztów prac badawczo-rozwojowych wpływa na wynik finansowy i wartość zasobów majątkowych podmiotu gospodarczego?
 • Jak zjawisko rozliczania kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów wpływa na wynik finansowy?
 • Jak wybór wyceny inwestycji wpływa na sytuację majątkowo- finansową danego podmiotu gospodarczego?
 • Jak tworzone odpisy aktualizujące wpływają na wynik finansowy oraz płynność i rentowność podmiotu?
 • Jak zjawisko tworzenia, wykorzystywania, rozwiązywania rezerw wpływa na wynik finansowy?
 • Jak zjawisko konwersji zobowiązań na kapitały własne wpływa na zdolność do kontrolowania jednostki przez dotychczasowych właścicieli?
 • Jakie są związki między cyklem konwersji środków pieniężnych i zaspokojeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto?
 • Jaki jest wpływ wypłaty dywidendy na zdolność jednostki do rozwoju oraz uniknięcia problemów finansowych?

Grupa docelowa:

 • menedżerowie,
 • dyrektorzy finansowi,
 • księgowi,
 • analitycy finansowi.

Szczegóły

Premiera: Grudzień 2019 r.
Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-8865-6
Liczba stron: 270
Oprawa: Twarda
Waga: 576 g