Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego + Płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych dla sektora publicznego Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia: zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w... więcej ›

Opis książki

Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych dla sektora publicznego

Książka jest pierwszym na rynku poradnikiem, który omawia:

 1. zmiany wniesione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych,
 2. specyfikę ochrony danych osobowych w poszczególnych jednostkach finansów publicznych (jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, ZOZ-y, Urzędy Skarbowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne),
 3. trudne obszary tematyczne z którymi na co dzień stykają się jednostki finansów publicznych (przetwarzanie danych osobowych dłużników, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, chmury obliczeniowe).

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 30 wzorów dokumentów.

Ogólne rozporządzenie unijne (które 14.4.2016 r. zostało przyjęte i 27.4.2016 r. sporządzone przez Parlament Europejski) określa m.in.:

 1. nową rolę inspektora ochrony danych, obecnie zwanego ABI,
 2. wysokie kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia,
 3. zasady profilowania,
 4. obowiązek prowadzenia przez inspektora ochrony danych osobowych rejestru czynności przetwarzania,
 5. obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz wprowadzenia mechanizmów domyślnej ochrony danych,
 6. szerokie uprawnienia dla osób, których dane dotyczą (m.in. prawo do bycia zapomnianym, przetwarzanie danych dzieci poniżej 16 roku życia tylko za zgodą prawnego opiekuna, przejrzyste udzielanie informacji osobie, której dane dotyczą, itd.),
 7. większe obowiązki administratora danych osobowych (m.in. rozszerzenie obowiązku informacyjnego, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych).

Z uwagi na to, że ogólne rozporządzenie będzie stosowane będzie dopiero od 25.5.2018 r., w publikacji przyjęto formułę przedstawienia obecnie istniejących regulacji (rejestracja zbiorów, funkcjonowanie ABI, powierzenie przetwarzania danych itd.) przy jednoczesnym informowaniu o zmianach w omawianych obszarach, które wprowadzi to rozporządzenie.

Ponadto książka uwzględnia stan prawny wynikający z:

 1. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (z 1.1.2015 r. i 1.4.2016 r.),
 2. nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej (z maja 2016 r.),
 3. nowej ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; dodała ona nowy ust. 2a w art. 23 OchrDanychU w brzmieniu: "Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 [OchrDanychU], uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu". Doszło więc w ten sposób do zmiany pojęcia administratora danych osobowych w sektorze publicznym.

Ważne!!!

W wyniku wprowadzonej zmiany definicji administratora danych osobowych w sferze publicznej przekazywanie danych osobowych między kilkoma organami administracji publicznej będącymi administratorami tych danych nie będzie już uznawane za udostępnienie danych osobowych, jeżeli przetwarzają oni dane dla realizacji tego samego interesu publicznego.

Jakie są tego konsekwencje dowiesz się z naszej publikacji!

Opracowanie zawiera liczne decyzje GIODO oraz orzeczenia sądowe dotyczące ochrony danych osobowych. Wyjaśnia również zapisy ustaw, które przewidują dalej idącą ochronę, niż wynika to z ogólnych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jakie zmiany i nowe regulacje wprowadza ogólne rozporządzenie unijne,
 2. jakie informacje należy uznać za dane osobowe,
 3. w jaki sposób dokonać zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji do GIODO i jakie dane są zwolnione z takiego obowiązku,
 4. jak dokonywać wymiany danych między organami władzy publicznej po zmianie ustawy "500+",
 5. jak dokonać powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą "500+"),
 6. kiedy i jak należy powołać ABI i kto może pełnić taką funkcję,
 7. w jaki sposób zlecić pełnienie funkcji ABI zewnętrznej firmie,
 8. w jaki sposób ABI może delegować swoje uprawnienia (zastępcy ABI, upoważnienia wydawane przez ABI),
 9. jakie są obowiązki ABI w zakresie zabezpieczania zbiorów danych w jednostce,
 10. jak dokonać sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i jak sporządzić sprawozdanie z tego tytułu,
 11. jak przygotować politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
 12. jak należy chronić dane pozyskane podczas rekrutacji,
 13. jak przygotować się na postępowanie kontrolne GIODO,
 14. jaka jest specyfika ochrony danych osobowych w poszczególnych jednostkach finansów publicznych,
 15. jakie sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony osobowych wprowadza ogólne rozporządzenie unijne.

Ochrona danych osobowych - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: lipiec 2016 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 300
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-255-8833-5
 • EAN: 9788325588335
 • Kod serwisu: 00661100

Kategorie