Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 159,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę z  11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), które weszły w życie z dniem... więcej ›

Więcej o książce

Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę z  11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198), które weszły w życie z dniem 1.10.2014 r. Publikacja w szerokim zakresie omawia zagadnienia prawne związane z komercjalizacją i transferem badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki, wynikających z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz z powiązanych aktów prawnych takich jak:

 1. ustawy z 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620);
 2. ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.);
 3. ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.);
 4. ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
 5. ustawy z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 843).

W niniejszym Komentarzu Autorzy poruszają zagadnienia dotyczące m.in.:

 • pojęcia uczelni (publicznych oraz niepublicznych),
 • definicji komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej,
 • badań naukowych oraz prac rozwojowych,
 • odmiany roślin jako  przedmiotu badań naukowych,
 • pojęcia hodowcy,
 • podmiotów praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej,
 • nabycia przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości wynalazczej,
 • umowy o przeniesienie patentu,
 • decyzji uczelni publicznej związanych z  procesem komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • centrum transferu technologii oraz akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz
 • zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji.

Wymienione powyżej zagadnienia stanowią jedynie niewielkie spectrum tego, co zostało szczegółowo omówione  w publikacji. Ponadto, pod każdym komentarzem do artykułu zamieszczono literalny komentarz oraz przedłożono dorobek orzecznictwa sądowego wraz z tezami mającymi związek z omawianą problematyką. Uwzględniono także dorobek doktryny.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do wszystkich uczelni, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych funkcjonujących w Polsce, którym może ona służyć jako pomoc w uruchomieniu procesu komercjalizacji wiedzy, opracowania regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej oraz regulaminów korzystania z infrastruktury badawczej uczelni. Ponadto komentarz jest skierowany do rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej oraz zarządzania tą własnością. Opracowanie może być również pomocne dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak i również podmiotów współpracujących z uczelniami.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych on-line, należy zalogować się na stronie
www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu, który znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa 1 grudnia 2016 r. do 1 grudnia 2017 r. uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawy o zasadach finansowania nauki,
 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawy – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-7810-7
Liczba stron: 534
Oprawa: Miękka
Waga: 660 g