RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 119,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Poruszana w... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.!

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji:

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych sprawozdań sporządzanych przez te jednostki. Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016 r., oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2016 r.

Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek. Dotyczą one nowelizacji ustawy o rachunkowości  i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (która zmienia zasady księgowań w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych).  Pojawił się też nowy Krajowe Standardy Rachunkowości z 29.8.2016 r. (Nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi") oraz Stanowisko Komitetu Standardu Rachunkowości (opublikowane 28.7.2016 r. ) w sprawie inwentaryzacji, która zmienia zasady księgowań różnic inwentaryzacyjnych. Znowelizowany został KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" . Uwzględniono również zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji budżetowej.

W wyniku powyższych zmian modyfikacji uległy:

 1. Księgowania w zakresie zdarzeń nadzwyczajnych,
 2. Księgowania w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
 3. Księgowania w zakresie różnic inwentaryzacyjnych,
 4. Księgowania w zakresie odpisów aktualizujących należności,
 5. Księgowania w zakresie trwałej utraty wartości środków trwałych,
 6. Księgowania w zakresie rezerw,
 7. Podziałki klasyfikacji budżetowej.

W książce tej przedstawiamy:

 • 173 schematy księgowań z wyjaśnieniami
 • Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych
 • Opisy kont
 • Wycenę pozycji bilansowych
 • Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi
 • Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej
 • Leksykon z rachunkowości i finansów publicznych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w układzie poszczególnych elementów sprawozdani sporządzanego  przez te jednostki. Uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości i w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, które weszły w życie 1.1.2016 r.

Publikacja została podzielona na trzy bloki tematyczne. Przedmiotem pierwszej części jest ewidencja wykonania budżetu. W omawianej części zaprezentowano operacje gospodarcze dotyczące środków pieniężnych, należności i rozliczeń, zobowiązań, aktywów netto budżetu oraz innych aktywów i pasywów.

W drugiej części opracowania omówiono zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe), stanowiące źródło danych niezbędnych do sporządzenia bilansu przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Omówiono tu również zasady ewidencji i ujmowania w księgach rachunkowych różnic wynikających z inwentaryzacji poszczególnych składników majątku z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.7.2016 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55).

Ostatnia część publikacji poświęcona jest ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe kolejnego sprawozdania, tj. rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność finansową. W zakończeniu pokazano zasady przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki.


Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania: 2016
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-8954-7
Liczba stron: 562
Oprawa: Miękka
Waga: 906 g