RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Monitor Prawniczy Nr 18/2016

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 52,00 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

W numerze 18/2016 "Monitora Prawniczego" polecamy m.in.: "Decyzja zobowiązująca w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w sektorze bankowym", prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska. Podstawową zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 18/2016 "Monitora Prawniczego" polecamy m.in.:

 • "Decyzja zobowiązująca w sprawach o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w sektorze bankowym", prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska. Podstawową zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r., jest zmiana trybu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych z sądowego na administracyjny. Organem właściwym do prowadzenia tego postępowania jest obecnie Prezes UOKiK i to on wydaje decyzje, które mogą obciążyć przedsiębiorców karami pieniężnymi do 10% obrotu za rok obrotowy poprzedzający rok nałożenia kary. Możliwością uniknięcia wysokiej kary jest zaproponowanie zobowiązań, które mogą stać się wiążące dzięki decyzji zobowiązującej. Rozwiązanie to może być istotne zwłaszcza dla przedsiębiorstw sektora bankowego ze względu na stosunkowo częste podważanie stosowanych przez nich postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami. Już obecnie wnioski co do decyzji zobowiązujących wydawanych wobec sektora bankowego na podstawie art. 23c OKiKU, można wyciągnąć z decyzji zobowiązujących wydanych przez Prezesa UOKiK w toku postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 • "Nowa konstrukcja stowarzyszenia zwykłego w świetle zmian legislacyjnych. Próba dyferencjacji – cz. I", dr Edyta Hadrowicz. Po ponad 26 latach rozwoju demokracji wydaje się, że zachodzi konieczna i uzasadniona potrzeba dalszego rozwoju i wzmacniania modelu społeczeństwa obywatelskiego, w którym to obywatele decydują o ważnych dla nich sprawach. Państwo jako główny kreator systemu prawnego zobligowane jest – w oparciu o zasady solidarności i wzajemnego poszanowania praw – stworzyć takie mechanizmy, które mają na celu ułatwianie społecznej ekspresji w każdej dziedzinie służącej dobru wspólnemu, także w formie analizowanego w niniejszym artykule stowarzyszenia zwykłego. Dotychczasowa regulacja PrStow nie uwzględniała praktyki działalności istniejących organizacji (jak np. stowarzyszenia zwykłego), a niektóre jej przepisy zdecydowanie tę działalność utrudniały. Pomimo zatem, że w założeniu powołana ustawa doprowadzić miała do realizacji konstytucyjnie gwarantowanej zasady wolności zrzeszania się, to poszczególne jej przepisy pozostawały na tyle nieścisłe, że ją paradoksalnie ograniczały. Przedmiotem analizy jest próba udzielenia odpowiedzi, jakie przesłanki przemawiały za wprowadzeniem do PrStow regulacji uznającej stowarzyszenie zwykłe za tzw. ułomną osobę prawną oraz jakie najważniejsze konsekwencje prawne z tego tytułu wynikają dla tej uproszczonej formy stowarzyszenia.

 A także DODATEK SPECJALNY:

 • "Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego 2014-2015", pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca.

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2016
ISBN: 977123065016737
ISSN: 1230-6509
Liczba stron: 56
Oprawa: Miękka
Waga: 246 g

Pliki do pobrania

Tagi