NEWSLETTER • Bądź na bieżąco! • Zapisz się i odbierz rabat 10% » Sprawdź ›

x

Bestseller

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: prof. dr hab., adwokat Andrzej Zieliński †

Autor: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Opis produktu:

Zawiera zmiany z 1 marca 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 Art. 2) oraz zmiany z 2 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1527 wyrok TK) Kodeks postępowania cywilnego, to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw, jest również – z uwagi na bogate unormowanie – jedną z najczęściej nowelizowanych, dlatego wynikła potrzeba przygotowania... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Zawiera zmiany z 1 marca 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 Art. 2) oraz zmiany z 2 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1527 wyrok TK)

Kodeks postępowania cywilnego, to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw, jest również – z uwagi na bogate unormowanie – jedną z najczęściej nowelizowanych, dlatego wynikła potrzeba przygotowania kolejnego dziewiątego wydania Komentarza. Publikacja w sposób wszechstronny i wyczerpujący prezentuje całość zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Komentarz w sposób szczegółowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego,
 • właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym,
 • kosztów procesowych,
 • terminów w postępowaniu cywilnym,
 • mediacji i postępowania pojednawczego,
 • dowodów,
 • środków odwoławczych,
 • postępowań: odrębnych, nieprocesowego, zabezpieczającego,
 • organów postępowania egzekucyjnego i ich właściwości,
 • tytułów egzekucyjnych,
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • egzekucji: świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców a także egzekucji z świadczeń alimentacyjnych.

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która dotyczy dalszej informatyzacji postępowania cywilnego oraz licznych zmian obejmujących wyłączenie sędziego, dokumentów doręczanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, i in.;
 • ustawy z 11.2.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która dotyczy wyłączenia z egzekucji świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych oraz świadczeń wychowawczych; a także wyłączenia spod egzekucji świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
 • ustawy z 11.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), która dotyczy grzywny bez określenia jej wysokości, wtedy grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa;
 • ustawy z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), która dotyczy zawieszenia przez sąd  na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowania, w którym podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jest stroną, a także jego podjęcia;
 • ustawa z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177), która dotyczy zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków oraz świadczeń, dodatków i innych kwot,
 •  ustawa z 5.9.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), zmiany dotyczą wprowadzania do postępowania systemu teleinformatycznego (m.in. opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:  pisma procesowego wniesionego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; wniosku złożonego do sądu rejestrowego drogą elektroniczną; Wypisów aktów notarialnych, wyciągów, odpisów i poświadczenia dokumentów) – ustawa wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu

Komentarz obejmuje zmiany dotyczące  zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Zmiana stanowi kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego; nowela wchodzi w życie 8.9.2016 r.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

 

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 6 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu cywilnego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Szczegóły

Seria: Komentarze Kodeksowe
Stan prawny: 1 stycznia 2017 r.
Rok wydania: 2017
Wydanie: 9
ISBN: 978-83-255-9097-0
Liczba stron: 1890
Oprawa: Twarda
Waga: 2400 g