Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zawierający obszerne orzecznictwo, przykłady i najlepsze praktyki. Jakie zmiany przynosi unijne rozporządzenie o ochronie ochrony danych osobowych? Jaki będzie wpływ tej największej od 21... więcej ›

Opis książki

Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zawierający obszerne orzecznictwo, przykłady i najlepsze praktyki.

Jakie zmiany przynosi unijne rozporządzenie o ochronie ochrony danych osobowych? Jaki będzie wpływ tej największej od 21 lat reformy? Ta książka to pierwszy i jedyny, szczegółowy komentarz do przepisów, które wejdą w życie w Polsce i Unii Europejskiej już w maju 2018 r. Cały 2017 r. to okres wzmożonych przygotowań firm i instytucji do wdrożenia tych przepisów.

Przedmiotem książki jest kompleksowy komentarz do wszystkich zasad przetwarzania danych osobowych oraz do obowiązków administratorów danych i uprawnień podmiotów danych (art. 1–50 RODO). To rdzeń systemu ochrony danych osobowych.

Pozostałe tematy: kompetencje i organizacja organów nadzorczych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (art. 51–76 RODO), środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art. 77–84 RODO) oraz szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem (art. 85–91 RODO) zostały omówione w poszczególnych rozdziałach książki w odpowiadających im kontekstach (np. kompetencje organu nadzorczego – m.in. w rozdziałach dotyczących zatwierdzania BCR, zgody organu nadzorczego na transfer danych do państwa trzeciego oraz certyfikacji, sankcje – w rozdziałach dotyczących podsumowania zmian, które wprowadza RODO, kluczowych definicji oraz obowiązku informacyjnego wobec podmiotu danych, szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem – w rozdziale dotyczącym nadrzędnych zasad przetwarzania danych).

Grupa Robocza Art. 29 zapowiedziała na 2018 r. opracowanie wytycznych, narzędzi i procedur, które skonkretyzują stosowanie GDPR, m.in. w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady Ochrony Danych i zwiększonej roli organów nadzorczych oraz "one stop shop" i mechanizmu spójności. Do czasu ustalenia przez organy nadzorcze zasad współpracy dla spójnego stosowania RODO, rozpoczęcia działalności przez Europejską Radę Ochrony Danych i sformułowania przez nią wytycznych i najlepszych praktyk, a także ukształtowania się praktyki nakładania dotkliwych administracyjnych kar pieniężnych, które przynosi RODO, a więc w trwającym do 25.5.2018 r. okresie dostosowawczym, poddawanie przepisów od art. 51 RODO odrębnemu komentarzowi byłoby przedwczesne.

Najważniejsze atuty komentarza to:

 • Książka jest pierwszym i jedynym na rynku komentarzem do zasad przetwarzania danych osobowych oraz do obowiązków administratorów danych i uprawnień podmiotów danych, które wprowadziła reforma.
 • Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, "prawo do bycia zapomnianym" i prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody, ograniczenia profilowania.
 • Obejmuje wytyczne organów ochrony danych, przykłady naruszeń i najlepsze praktyki wskazujące pożądane podejście administratorów danych oraz ilustrujące i ułatwiające zrozumienie, wdrożenie i stosowanie nowych obowiązków i uprawnień. Zawiera omówienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich przedstawiające ramy stosowania przepisów o ochronie danych.
 • Autor jest praktykiem, który zarządzał ochroną danych osobowych w Polsce i zagranicą jako inspektor ochrony danych koordynujący ją w kilku państwach członkowskich, zdobył również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych. Przykłady i najlepsze praktyki przedstawione w książce są poparte zawodowym doświadczeniem autora we wdrażaniu wymaganych rozwiązań oraz w relacjach z regulatorami.

Ochrona danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej jest w książce przedstawiona w nowym, zreformowanym stanie prawnym, wraz z odniesieniami i porównaniami do stanu dotychczasowego.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie są konsekwencje ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w skali UE, jaki jest bezpośredni wpływ reformy na prawo polskie i obowiązki polskich firm i instytucji
 • Jakie zmiany przynosi pierwsza od 21 lat gruntowna reforma ochrony danych osobowych
 • Jakie obowiązki, np. zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołania inspektora ochrony danych, udokumentowanej analizy ryzyka, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, nakłada reforma na firmy i instytucje, oraz jak je spełnić uwzględniając wytyczne regulatorów i najlepsze praktyki przedstawione w książce
 • Jak wdrożyć zasadę ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych
 • Jak zapewnić nowe lub rozszerzone prawa osób, których dane dotyczą, takie jak "prawo do bycia zapomnianym" i prawo do przenoszenia danych
 • Jak wywiązać się z obowiązku zwiększenia zakresu informacji przekazywanych osobie, której dotyczą dane, w klauzulach informacyjnych w formularzach lub w Internecie
 • Jakie są zwiększone wymagania wobec zgody na przetwarzanie danych
 • Jaki jest wpływ ograniczenia profilowania i prawa do sprzeciwu wobec profilowania na marketing oraz ocenę ryzyka
 • Jakie są konsekwencje zmian i rozszerzenia kluczowych definicji, np. czym różni się anonimizacja od pseudonimizacji
 • Jakie są warunki stosowania danych biometrycznych np. do kontroli dostępu do systemu lub pomieszczeń albo kontroli czasu pracy
 • Jak zapewnić zgodność z kluczowymi zasadami przetwarzania danych osobowych takimi, jak zasada adekwatności danych do celu przetwarzania czy zakaz przechowywania danych po osiągnięciu celu przetwarzania
 • Jakie są warunki stosowania kamer w miejscach publicznych oraz monitoringu pracowników np. e-maili
 • Jak wykazać prawidłową podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, uniknąć ryzyka prawnego dokonując wyboru między podstawami takimi, jak zgoda osoby, której dotyczą i uzasadniony interes
 • Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych pracowników
 • Jakim zmianom uległ zakres danych wrażliwych i jakie są konsekwencje tych zmian
 • Jak zapewnić, również uwzględniając warunki techniczne, prawo dostępu do danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i do korekty danych
 • Jakie są wymogi wobec środków zapewniających bezpieczeństwo danych w kontekście warunków technicznych i zasady risk-based approach
 • Jakie korzyści wynikają z wdrożenia branżowego kodeksu podstępowania lub uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność operacji przetwarzania z nowymi przepisami
 • Jakie są warunki stosowania outsourcingu powodującego powierzenie przetwarzania danych
 • Jakie są wzajemne relacje między administratorem, processorem, współadministratorami danych, jakie są nowe wymagania wobec processora
 • Jakie są konsekwencje w postępowaniu administracyjnym zmian takich, jak "one stop shop" lub prawo kierowania skarg na firmy z innych państw do organu ochrony danych w państwie zamieszkania klienta
 • Jak zapewnić zgodność z zasadami transferów danych do państw trzecich np. w ramach stosowania wspólnych aplikacji lub outsourcingu usług, jak wdrożyć podstawy transferów takie, jak standardowe klauzule umowne i wiążące reguły korporacyjne
 • Jakie ryzyka dla zgodności z przepisami o ochronie danych wynikają z rozwoju technologii przetwarzania, np. e-commerce, geolokalizacji, aplikacji mobilnych
 • Jakie ramy stosowania przepisów o ochronie danych wyznacza orzecznictwo polskie oraz Europejskiego Trybunał Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Jakie zagrożenie wynika z wprowadzenia dotkliwych kar pieniężnych nakładanych na firmy i instytucje

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Stan prawny: Październik 2016 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Liczba stron: 338
 • Waga: 546 g
 • ISBN: 978-83-255-8605-8
 • EAN: 9788325586058
 • Kod serwisu: 00674900

Tagi