RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Monitor Prawniczy Nr 19/2016

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 61,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

W numerze 19/2016 polecamy m.in.: "Elektronizacja postępowania cywilnego – nowelizacja KPC i KC wchodząca w życie 8.9.2016 r.", prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 19/2016 polecamy m.in.:

 • "Elektronizacja postępowania cywilnego – nowelizacja KPC i KC wchodząca w życie 8.9.2016 r.", prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy artykuł analizuje zmiany dotyczące zagadnień związanych z elektronizacją procesu cywilnego.
 • "Nowa konstrukcja stowarzyszenia zwykłego w świetle zmian legislacyjnych. Próba dyferencjacji – cz. II", dr Edyta Hadrowicz. Po ponad 26 latach rozwoju demokracji wydaje się, że zachodzi konieczna i uzasadniona potrzeba dalszego rozwoju i wzmacniania modelu społeczeństwa obywatelskiego, w którym to obywatele decydują o ważnych dla nich sprawach. Państwo jako główny kreator systemu prawnego zobligowane jest – w oparciu o zasady solidarności i wzajemnego poszanowania praw – stworzyć takie mechanizmy, które mają na celu ułatwianie społecznej ekspresji w każdej dziedzinie służącej dobru wspólnemu, także w formie analizowanego w niniejszym artykule stowarzyszenia zwykłego. Dotychczasowa regulacja ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach nie uwzględniała praktyki działalności istniejących organizacji (jak np. stowarzyszenia zwykłego), a niektóre jej przepisy zdecydowanie tę działalność utrudniały. Pomimo zatem, że w założeniu powołana ustawa doprowadzić miała do realizacji konstytucyjnie gwarantowanej zasady wolności zrzeszania się, to poszczególne jej przepisy pozostawały na tyle nieścisłe, że ją paradoksalnie ograniczały. Przedmiotem analizy jest próba udzielenia odpowiedzi, jakie przesłanki przemawiały za wprowadzeniem do PrStow regulacji uznającej stowarzyszenie zwykłe za tzw. ułomną osobę prawną oraz jakie najważniejsze konsekwencje prawne z tego tytułu wynikają dla tej uproszczonej formy stowarzyszenia.
 • "Doręczenia wzajemne i świadczenie pomocy prawnej z urzędu – zagadnienia proceduralne", dr Piotr Kociubiński. W piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądów dyscyplinarnych nie budzi wątpliwości okoliczność, że z chwilą zdjęcia togi i zamknięcia drzwi kancelarii osoba przynależąca do korporacji adwokackiej nie przestaje być adwokatem, co wiąże się z obowiązkami zachowania niegodzącego w dobre imię tego zawodu zaufania publicznego. Swego rodzaju anegdoty przekazywane sobie przez przedstawicieli palestry przy okazji dorocznych zjazdów poszczególnych izb co do różnych, mniej czy bardziej domniemanych wykroczeń korporacyjnych koleżanek i kolegów, na tym tle mogą rodzić wrażenie, że jest to materia zastrzeżona wyłącznie dla regulacji deontologicznych. Jest to jednak wrażenie błędne, zważywszy na zmianę procedury cywilnej, która miała miejsce w ostatnich latach. Tematem niniejszego artykułu są dwa – dotychczas właściwie niedostrzegane – odmienne zagadnienia związane z regulacjami KPC, które łączy ustawa nowelizująca je wprowadzająca do systemu prawnego, przy czym obydwa one odgrywają znaczną rolę w codziennej praktyce tyleż adwokatów, co i radców prawnych – a mianowicie materia tzw. wzajemnych doręczeń oraz świadczenia pomocy prawnej z urzędu.
 • "Zakres kryminalizacji przestępstwa przekupstwa menedżerskiego (art. 296a KK)", dr Iwona Sepioło-Jankowska. Przestępstwo korupcji menedżerskiej określone w art. 296a KK, pomimo nowelizacji, nadal cechuje się niejasną treścią oraz złożoną konstrukcją znamion przedmiotowych. Artykuł poświęcony jest zakresowi przedmiotowemu tego czynu zabronionego, a w szczególności konstrukcji znamion "w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku".

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2016
ISBN: 977123065016739
ISSN: 1230-6509
Liczba stron: 56
Oprawa: Miękka
Waga: 155 g

Pliki do pobrania

Tagi