Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny... więcej ›

Opis książki

Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne).

Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JST i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych koniec roku ma istotne zdarzenie dla wielu aspektów ich działalności. Oznacza wygaśnięcie wydatków objętych planem wydatków budżetu, konieczność rozliczenia się z posiadanych środków przez jednostki budżetowe, zamknięcie rachunków dochodów i wydatków budżetowych, utratę możliwości wydatkowania środków dotacyjnych. Obowiązujące przepisy określają reguły wyznaczające konsekwencje związane z zakończeniem roku budżetowego. Jednocześnie jednak z przełomem lat budżetowych wiążą się pewne szczególne instytucje prawne i operacje finansowe, których specyfikę określa właśnie ta sytuacja.

Z mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów (budżet państwa) albo postanowień uchwały organu stanowiącego (budżet JST) cześć wydatków może zostać uznana za wydatki niewygasające, co oznacza, że będą one wykonywane w następnym roku budżetowy, co pociąga za sobą szczególne konsekwencje w zakresie ewidencji i sprawozdawczości. Odrębne zasady ewidencji i sprawozdawczości dotyczą także przychodów i kosztów JSFP objętych rozliczeniami międzyokresowymi na przełomie lat budżetowych. Istotne trudności sprawie często ewidencja wpływów otrzymanych przez budżet w danym roku budżetowym zaliczonych do dochodów roku kolejnego (np. część oświatowa subwencji ogólnej dla JST), jak również wpływów zrealizowanych w roku kolejnym, ale zaliczonych do dochodów budżetowych roku poprzedniego (np. udziały w podatkach za grudzień dla JST). Jeszcze większe nieporozumienia związane są z prawidłowym zidentyfikowaniem zwrotu do budżetu wydatków dotyczących poprzednich lat budżetowych (np. zwrot podatku VAT).

W przypadku jednostek budżetowych wątpliwości rodzi ewidencja faktur dotyczących zdarzeń gospodarczych dotyczących grudnia roku budżetowego, na podstawie dokumentów (faktur) otrzymanych już w roku następnym. W wielu wypadkach zaewidencjonowanie takich faktur w księgach grudnia skutkuje wykazaniem w sprawozdawczości budżetowej zobowiązań w kwocie wyższej niż plan wydatków, co rodzi obawy związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasadność tych obaw wyjaśnia przedmiotowa publikacja.

W dniu 31 grudnia powstaje także zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wypłacone zostanie w roku kolejnym. Nie oznacza to jednak, że dopiero wówczas operacje związane z wypłatą "13" zostaną objęte ewidencją, nastąpi to bowiem już w roku powstania zobowiązania (czyli roku, za który wypłacane jest świadczenie).

Jednocześnie zakończenie roku to dla jednostek budżetowych także moment analizy ewidencji zaangażowania wydatków roku bieżącego w celu wyznaczenia tego zakresu, który zostanie przeniesiony na zaangażowanie roku kolejnego (zaangażowanie bez wykonanych wydatków).

Koniec roku dla jednostek budżetowych związany jest również z obowiązkiem rozliczenia pobranych dochodów i odprowadzenia ich do budżetu, z wyłączeniem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

W przypadku udzielonych z budżetu dotacji konieczne jest ich rozliczenie, co w przypadku dotacji udzielonych na rok budżetowy następuje na dzień 31 grudnia. Prawidłowe rozliczenie dotacji wymaga dobrej znajomości reguł związanych z procesem rozliczania środków dotacyjnych.

Koniec roku to również konieczność dokonania przez JSFP wyceny składników majątkowych. Problem pojawia się w przypadku należności wyrażonych w walutach obcych (powstałe różnice kursowe) i powstania odsetek – które należy każdorazowo wyceniać nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, czy też dokonywania odpisów aktualizujących.

Koniec roku, zamknięcie ksiąg rachunkowych, sprzyja możliwości dokonywania kompensaty wierzytelności – w przypadkach, w których jednostka może być w stosunku do innej jednostki zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem.

Powyżej wskazane problemy dotyczą nie tylko ewidencji księgowej, ale też ujęcia tych zdarzeń w sprawozdaniach (budżetowych i finansowych), jak również w klasyfikacji budżetowej.

Dzięki tej książce "Księgowania na przełomie lat budżetowych" dowiedzą się Państwo:

 • Jak księgować faktury (głównie dotyczące mediów), które mają datę wystawienia na grudzień, a wpływają do jednostki w styczniu?
 • Jak księgować przypisy należności samorządowej jednostki budżetowej z tytułu rachunków wystawianych w styczniu 2017 r., ale dotyczących usług świadczonych przez jednostkę budżetową w grudniu 2016 r. oraz refundacji wydatków za grudzień 2016 r.?
 • Jak zaksięgować składkę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia majątkowego opłaconą w grudniu 2016 r. a dotyczącą ubezpieczenia na 2017 r.?
 • Jak księgować zwrot wydatków za przekroczenie limitów rozmów telefonicznych – faktura telekomunikacyjna została zapłacona w grudniu 2016 r., a pracownicy zostali obciążeni notami księgowymi w styczniu 2017 r. ?
 • Kiedy zwrot środków uznać za zwiększenie dochodów, a kiedy za zmniejszenie wydatków? Jak takie zdarzenia ujmować w księgach i sprawozdaniach (budżetowych i finansowych)?
 • Jak zaksięgować zwrot nadmiernie pobranej dotacji?
 • Jak ująć w ewidencji zwrot do budżetu niewykorzystanej do końca roku budżetowego dotacji celowej?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy kontrahent nie opłacił faktury, a jednostka musi odprowadzić należny VAT do US – czy ma w związku z tym należności wobec własnego budżetu?
 • Czym są rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne i w jakich sytuacjach występują?
 • Na jakim rachunku gromadzić środki na wydatki niewygasające i jak je ewidencjonować?
 • Dlaczego tak ważne jest ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych?
 • Co stanowi podstawę ewidencji zaangażowania?
 • Czy środki, które na 31 grudnia pozostają na wydzielonym rachunku dochodów podlegają przekazaniu do budżetu?
 • Jakie są różnice między kompensatą dokonywaną na podstawie Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej i ustawy o finansach publicznych i jaka jest ewidencja tych operacji?
 • Jak ująć w ewidencji dodatkowe wynagrodzenie roczne?
 • Czym jest faktura pro forma i jak ją ująć w ewidencji na przełomie lat budżetowych?

Jak księgować faktury (głównie dotyczące mediów), które mają datę wystawienia na grudzień, a wpływają do jednostki w styczniu? Jak księgować przypisy należności samorządowej jednostki budżetowej z tytułu rachunków wystawianych w styczniu 2017 r., ale dotyczących usług świadczonych przez jednostkę budżetową w grudniu 2016 r. oraz refundacji wydatków za grudzień 2016 r.? Jak zaksięgować składkę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia majątkowego opłaconą w grudniu 2016 r. a dotyczącą ubezpieczenia na 2017 r.? Jak księgować zwrot wydatków za przekroczenie limitów rozmów telefonicznych – faktura telekomunikacyjna została zapłacona w grudniu 2016 r., a pracownicy zostali obciążeni notami księgowymi w styczniu 2017 r. ? Kiedy zwrot środków uznać za zwiększenie dochodów, a kiedy za zmniejszenie wydatków? Jak takie zdarzenia ujmować w księgach i sprawozdaniach (budżetowych i finansowych)? Jak zaksięgować zwrot nadmiernie pobranej dotacji? Jak ująć w ewidencji zwrot do budżetu niewykorzystanej do końca roku budżetowego dotacji celowej? Co zrobić w sytuacji, gdy kontrahent nie opłacił faktury, a jednostka musi odprowadzić należny VAT do US – czy ma w związku z tym należności wobec własnego budżetu? Czym są rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne i w jakich sytuacjach występują? Na jakim rachunku gromadzić środki na wydatki niewygasające i jak je ewidencjonować? Dlaczego tak ważne jest ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych? Co stanowi podstawę ewidencji zaangażowania? Czy środki, które na 31 grudnia pozostają na wydzielonym rachunku dochodów podlegają przekazaniu do budżetu? Jakie są różnice między kompensatą dokonywaną na podstawie Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej i ustawy o finansach publicznych i jaka jest ewidencja tych operacji? Jak ująć w ewidencji dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czym jest faktura pro forma i jak ją ująć w ewidencji na przełomie lat budżetowych? W książce tej przedstawiamy:

 • Ponad 30 schematów księgowań z wyjaśnieniami
 • Liczne odpowiedzi na pytania
 • Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych
 • Opisy kont
 • Wycenę pozycji bilansowych
 • Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi i budżetowymi

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: Grudzień 2016 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 290
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-255-9215-8
 • EAN: 9788325592158
 • Kod serwisu: 00680400