RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Dotacje oświatowe + płyta CD

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 119,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakresie dotowania oświaty niepublicznej, które wprowadziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą zasad ustalania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych i polegają m.in. na: zdefiniowaniu pojęć, które mają służyć w procesie udzielania... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakresie dotowania oświaty niepublicznej, które wprowadziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą zasad ustalania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych i polegają m.in. na:

 1. zdefiniowaniu pojęć, które mają służyć w procesie udzielania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budżetowy, liczba mieszkańców, środki pochodzące z Unii Europejskiej, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie;
 2. zdefiniowaniu pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, a także enumeratywne wyliczenie jakie wydatki podlegają wyłączeniu z podstawy (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, kwoty dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wydatki bieżące finansowane z funduszy unijnych, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazane dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych),
 3. zdefiniowaniu pojęć przewidywanej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, a także wskazaniu sytuacji, w których następuje aktualizacja tej liczby;
 4. określeniu zasad dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 5. doprecyzowaniu zasad rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem,
 6. wprowadzeniu obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia,
 7. możliwości przystąpienia do otwartego konkursu ofert osoby prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny.

Powyższe zmiany, jak również rozwój orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych, a także rozbieżności w poglądach organów kontrolujących dotacje oraz wcześniejsze zmiany ustawy o systemie oświaty skłoniły Wydawnictwo C.H. Beck do przygotowania publikacji 3 wydania publikacji: Dotacje oświatowe.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1.  jak bezbłędnie obliczyć podstawową kwotę dotacji;
 2. jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej;
 3. jaką metodą obliczyć od 1.1.2017 r. dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko;
 4. w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej;
 5. czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego;
 6. jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej;
 7. na co wolno wydatkować dotację oświatową;
 8. w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej;
 9. jakie treści zamieścić w nowej uchwale o dotacjach oświatowych podjętej do 31.12.2016 r. (w nowym stanie prawnym);
 10. jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce;
 11. co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów;
 12. jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania egzekucyjnego;
 13. jak wnioskować o umorzenie przypadającej do zwrotu dotacji;
 14. jak rozliczyć się od 1.1.2017 r. z inną gminą;
 15. jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich;
 16. czy od 1.1.2017 r. za dzieci 6 letnie również obciążamy gminę, której mieszkańcem jest uczeń w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
 17. jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną;
 18. jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

Do książki dołączona jest płyta CD z 49 wzorami dokumentów.  Na płycie znajdą się również wzory z książki "Ustawa o systemie oświaty".

W książce znajdą Państwo:

 1. opis sposobu ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjach, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, a także zasady obliczania dotacji dla: wychowanków burs i internatów, uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych, a także na kwalifikacyjne kursy zawodowe (jak ustalić stawkę dotacji dla przedszkola, a jak dla innej formy wychowania przedszkolnego, jak wyliczyć stawkę dotacji w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej). W książce znajdziemy również zasady obliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, a także dla uczniów niepełnosprawnych. W książce znajdziecie odpowiedź jakie rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu podstawowej kwoty dotacji;
 2. zasady aktualizacji podstawowych kwot dotacji;
 3. wskazówki dla organów prowadzących, a także dla JST na co można wydać dotację od 1.1.2017 r. r., a także jak przejrzyście ją rozliczyć
 4. odpowiedź na pytanie co może kontrolować JST oraz jak powinna przebiegać kontrola beneficjentów dotacji (w tym wzory dokumentów, protokołu kontroli dotowanej jednostki, wystąpienie pokontrolne);
 5. opis sposobu dochodzenia zwrotu dotacji od beneficjenta (decyzja administracyjne w sprawie zwrotu dotacji i zasady jej wydania, zabezpieczenie roszczeń JST na majątku organu prowadzącego, egzekucja administracyjna), ale także zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu dotacji podlegającej zwrotowi (wzory dokumentów niezbędnych w trakcie postępowania administracyjnego, wzór decyzji określającej dotację podlegającą zwrotowi, podanie do JST o umorzenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, decyzja w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi);
 6. zasady rozliczeń między gminami;
 7. zasady opracowywania tekstów uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowych a także szczegółowe wskazanie co powinno się w nich znaleźć (w książce przedstawiamy przykładowe wzory uchwał dotacyjnych, wzory wniosków o dotację, wzory comiesięcznych informacji, a także rozliczeń dotacji).

Szczegóły

Seria: Sektor publiczny
Stan prawny: 1 stycznia 2017 r.
Rok wydania: 2016
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-255-9217-2
Liczba stron: 294
Waga: 494 g