RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Monitor Prawniczy Nr 22/2016

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 61,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

W numerze 22/2016 "Monitora Prawniczego" polecamy m.in.: "Obecność osoby wskazanej przez pokrzywdzonego podczas czynności procesu karnego z jego udziałem", prof. UŚ dr hab. Radosław Koper. Celem artykułu jest analiza nowej regulacji polskiego procesu karnego. Ustawa z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 22/2016 "Monitora Prawniczego" polecamy m.in.:

 • "Obecność osoby wskazanej przez pokrzywdzonego podczas czynności procesu karnego z jego udziałem", prof. UŚ dr hab. Radosław Koper. Celem artykułu jest analiza nowej regulacji polskiego procesu karnego. Ustawa z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka wprowadziła nowe uprawnienie dla pokrzywdzonego. Polega ono na możliwości wskazania osoby, która będzie obecna podczas czynności przeprowadzanej z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym. Ta osoba ma status osoby przybranej niebędącej uczestnikiem procesu, pełniącej rolę szczególnej osoby zaufania. Niezależnie od pewnych zastrzeżeń dotyczących niektórych elementów tej regulacji, zasługuje ona na ocenę pozytywną, ponieważ zmierza do wzmocnienia ochrony interesów pokrzywdzonego oraz do zagwarantowania prawidłowości czynności procesowych.
 • "Cywilnoprawna odpowiedzialność Skarbu Państwa za działania funkcjonariuszy Urzędu Celnego na podstawie ustawy hazardowej", dr Łukasz Węgrzynowski. Problematyka ustawy hazardowej absorbuje uwagę prawników z wielu względów. W ramach publikacji Autor zajmuje się tylko jednym z jej aspektów. Chodzi o odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu czynności podjętych przez funkcjonariuszy celnych w ramach postępowaniach karnoskarbowych, polegających na zajęciu automatów do gry o niskich wygranych wykorzystywanych poza kasynami gry oraz na uznaniu tych automatów za dowód rzeczowy. Takie zajęcie jest zwykle źródłem szkody, może zatem stanowić podstawę dla powództwa o jej naprawienie przez Skarb Państwa. Pojawia się wówczas potrzeba oceny, czy zachodzą przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa, w tym celu niezbędna jest bliższa charakterystyka prawna zagadnienia. Wskazaną problematyką zajął się Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.11.2015 r., w którym jednak odmówił podjęcia uchwały.
 • "Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych z naruszeń prawa autorskiego w chmurze obliczeniowej", dr Maciej Siwicki. Chmura obliczeniowa umożliwia dostęp do utworów zapisanych w formie elektronicznej niezależnie od fizycznej lokalizacji ich poszczególnych części i miejsca ich faktycznego zapisu. Takie uniezależnienie systemów teleinformatycznych od funkcjonowania klasycznego środowiska pracy opartego na pojedynczej stacji roboczej i jednego systemu operacyjnego oraz możliwość zapisu utworów w swoistej "chmurze serwerów" zlokalizowanych w różnych państwach, powoduje konieczność rozstrzygnięcia licznych problemów związanych z określeniem prawa właściwego w przypadku naruszeń prawa o charakterze wielomiejscowym. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało zasadom określenia prawa właściwego w przypadku wielomiejscowych naruszeń prawa autorskiego w chmurze obliczeniowej. W pierwszej części artykułu znalazła się krótka charakterystyka eksploatacji prawa autorskich w środowisku chmury oraz przedstawiono zasady kolizyjnoprawne. Część druga poświęcona została udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy obecnie obowiązujące przepisy kolizyjne, w tym zasada terytorializmu i reguła lex loci protectionis, są adekwatne dla określenia prawa właściwego w przypadku naruszeń prawa autorskiego w Internecie.
 • "Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy", Jarosław Witkowski. Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest nową instytucją w Kodeksie pracy. Niniejszy artykuł opisuje na czym ta instytucja polega oraz wskazuje warunki jej stosowania w związku z wypowiedzeniem pracownikowi warunków pracy i płacy, tj. podmiot uprawniony do jej stosowania oraz okoliczności i przesłanki jej stosowania we wskazanym powyżej okresie.

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2016
ISBN: 977123065016746
ISSN: 1230-6509
Oprawa: Miękka
Waga: 157 g

Pliki do pobrania

Tagi