Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A

Promocyjna cena 15% taniej
 • 339,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 14A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z... więcej ›

Opis książki

Tom 14A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej.

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które m.in. ustanawiają wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
 • ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe (postępowanie sprzeciwowe);
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 1);
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1840);
 • ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), które zmieniają zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego, adwokata i radcy prawnego.

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.

Publikacja została także wzbogacona o nowe rozdziały dotyczące Patentu Europejskiego o Jednolitym Skutku oraz tajnych rozwiązań technicznych.

Rozdział poświęcony Patentowi Europejskiemu o Jednolitym Skutku zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące tzw. pakietu patentowego. Jego wejście w życie spowoduje prawdziwą rewolucję w dziedzinie prawa patentowego w zdecydowanej większości państw UE. Polska pozostała obecnie poza tym pakietem patentowym, ale znajomość planowanych regulacji jest bezwzględnie konieczna z punktu widzenia wynalazców i przedsiębiorstw.

W rozdziale dotyczącym tajnych rozwiązań technicznych szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące tajnych rozwiązań technicznych, takie jak: pojęcie tajnych rozwiązań technicznych, charakter prawny utajnienia, podstawy prawne utajnienia, postępowanie w sprawie uznania rozwiązania technicznego za tajne, odszkodowanie za utajnienie rozwiązania technicznego, odtajnienie rozwiązania technicznego.

Tom 14A zawiera charakterystykę ogólnych zagadnień dotyczących prawa własności przemysłowej oraz prawa patentowego i ochrony prawnej odmian roślin.

W szczególności Autorzy omawiają:

 • wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej;
 • patenty europejskie i ich skutki w Polsce;
 • Patent Europejski o Jednolitym Skutku;
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem;
 • wynalazek;
 • twórcy i ich prawa osobiste;
 • pierwszeństwo do uzyskania patentu;
 • udzielanie patentu
 • treść i zakres prawa z patentu;
 • wyczerpanie patentu
 • wspólność prawa do wynalazku;
 • prawa używaczy;
 • umowy licencyjne;
 • przejście i obciążenie praw;
 • nadużycie patentu;
 • ustanie patentu;
 • naruszenie patentu i środki jego ochrony;
 • wzory użytkowe i ochrona;
 • tajne rozwiązania techniczne;
 • dodatkowe prawo ochronne;
 • topografie układów scalonych i ich ochrona;
 • ochrona prawna odmian roślin.

Tom 14A jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych prawem własności przemysłowej, w szczególności: sędziów, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także osób, których własność przemysłowa stanowi przedmiot badań naukowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1300
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1700 g
 • ISBN: 978-83-255-8756-7
 • EAN: 9788325587567
 • Kod serwisu: 00676100

Kategorie