Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Redakcja: prof. dr hab. Ryszard Skubisz

Autor: dr Paweł Gała, dr Katarzyna Jasińska, prof. dr hab. Małgorzata Korzycka, dr Agnieszka Kubiak-Cyrul, dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. dr hab. Aurelia Nowicka, dr Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, prof. UŚl dr hab. Andrzej Szewc †, prof. dr hab. Janusz Szwaja, prof. dr hab. Elżbieta Traple, prof. Michał du Vall †, prof. Helena Żakowska-Henzler

Tom 14A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z: ustawy z... więcej ›

Opis książki

Tom 14A z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej.

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które m.in. ustanawiają wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
 • ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe (postępowanie sprzeciwowe);
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 1);
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1840);
 • ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505), które zmieniają zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego, adwokata i radcy prawnego.

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.

Publikacja została także wzbogacona o nowe rozdziały dotyczące Patentu Europejskiego o Jednolitym Skutku oraz tajnych rozwiązań technicznych.

Rozdział poświęcony Patentowi Europejskiemu o Jednolitym Skutku zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące tzw. pakietu patentowego. Jego wejście w życie spowoduje prawdziwą rewolucję w dziedzinie prawa patentowego w zdecydowanej większości państw UE. Polska pozostała obecnie poza tym pakietem patentowym, ale znajomość planowanych regulacji jest bezwzględnie konieczna z punktu widzenia wynalazców i przedsiębiorstw.

W rozdziale dotyczącym tajnych rozwiązań technicznych szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące tajnych rozwiązań technicznych, takie jak: pojęcie tajnych rozwiązań technicznych, charakter prawny utajnienia, podstawy prawne utajnienia, postępowanie w sprawie uznania rozwiązania technicznego za tajne, odszkodowanie za utajnienie rozwiązania technicznego, odtajnienie rozwiązania technicznego.

Tom 14A zawiera charakterystykę ogólnych zagadnień dotyczących prawa własności przemysłowej oraz prawa patentowego i ochrony prawnej odmian roślin.

W szczególności Autorzy omawiają:

 • wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej;
 • patenty europejskie i ich skutki w Polsce;
 • Patent Europejski o Jednolitym Skutku;
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem;
 • wynalazek;
 • twórcy i ich prawa osobiste;
 • pierwszeństwo do uzyskania patentu;
 • udzielanie patentu
 • treść i zakres prawa z patentu;
 • wyczerpanie patentu
 • wspólność prawa do wynalazku;
 • prawa używaczy;
 • umowy licencyjne;
 • przejście i obciążenie praw;
 • nadużycie patentu;
 • ustanie patentu;
 • naruszenie patentu i środki jego ochrony;
 • wzory użytkowe i ochrona;
 • tajne rozwiązania techniczne;
 • dodatkowe prawo ochronne;
 • topografie układów scalonych i ich ochrona;
 • ochrona prawna odmian roślin.

Tom 14A jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych prawem własności przemysłowej, w szczególności: sędziów, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także osób, których własność przemysłowa stanowi przedmiot badań naukowych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1300
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1700 g
 • ISBN: 978-83-255-8756-7
 • EAN: 9788325587567
 • Kod serwisu: 00676100